CGTN: จีนเดินหน้าพัฒนาคุณภาพสูงโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง-ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข่าวทั่วไป Monday March 8, 2021 15:00 —ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์

ในขณะที่จีนกำลังเข้าสู่การพัฒนาระยะใหม่นั้น ภูมิภาคและภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ก็กำลังเร่งยกระดับคุณภาพการพัฒนาอย่างเต็มที่

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมการอภิปรายแบบคณะที่จัดขึ้นในระหว่างการประชุมสองสภา โดยเขาได้เน้นย้ำคีย์เวิร์ดหลายคำที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศตลอดหลายปีข้างหน้า ได้แก่ กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา การเปลี่ยนผ่านสีเขียว หลักปรัชญาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาคุณภาพสูง  

คำเหล่านี้เป็นแนวคิดสำคัญภายใต้พิมพ์เขียวด้านการพัฒนาฉบับล่าสุดของจีน ซึ่งเป็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (ปี 2564-2568) และวัตถุประสงค์ระยะยาวถึงปี 2578 ที่ได้รับการพิจารณาในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ชุดที่ 13 ครั้งที่ 4

กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง ได้เรียกร้องให้เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีนยอมรับและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาของจีน

ในการหารือกับสมาชิกสภานิติบัญญัติจากมองโกเลียใน นายสี จิ้นผิง ได้เรียกร้องให้พยายามสร้างมองโกเลียในให้เป็นแหล่งพลังงานและทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ ฐานการผลิตสินค้าเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ และประตูที่เปิดกว้างทางตอนเหนือของประเทศ

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า มองโกเลียในควรแสวงหาบทบาทของตนเองในขณะที่ประเทศกำลังสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาแบบ "วงจรคู่" (Dual Circulation) ซึ่งตลาดในประเทศและต่างประเทศส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยมีตลาดในประเทศเป็นหลัก

การเปลี่ยนผ่านสีเขียว

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า มองโกเลียในควรเร่งผลักดันการเปลี่ยนผ่านสีเขียว (green transformation) ในอุตสาหกรรมและภาคส่วนสำคัญ ๆ รวมทั้งสนับสนุนการผลิตที่สะอาดขึ้น ตลอดจนเร่งการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำ โดยเรียกร้องให้พยายามส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวอย่างชาญฉลาดในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ การพัฒนาสีเขียวยังเป็นประเด็นสำคัญที่นายสี จิ้นผิง หารือกับสมาชิกสภานิติบัญญัติจากมณฑลชิงไห่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยเขากล่าวว่า มณฑลชิงไห่ควรให้ความสำคัญกับการปกป้องระบบนิเวศ การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูง และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน พร้อมกับเรียกร้องให้มณฑลชิงไห่บรรลุผลสำเร็จใหม่ ๆ ในการปกป้องระบบนิเวศบริเวณที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต และยกระดับการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายสี จิ้นผิง สนับสนุนให้มณฑลชิงไห่พยายามให้มากขึ้นในการสร้างฐานอุตสาหกรรมทะเลสาบน้ำเค็มระดับโลก และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำ

เขากล่าวว่า มณฑลชิงไห่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางนิเวศวิทยาและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ พร้อมกับเรียกร้องให้มณฑลชิงไห่ปกป้องอุทยานแห่งชาติซานเจียงหยวน ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำสามสาย ได้แก่ แม่น้ำแยงซี แม่น้ำเหลือง และแม่น้ำล้านช้าง

ทั้งนี้ จีนให้คำมั่นว่าจะพยายามบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดก่อนปี 2573 และบรรลุเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนไม่เกินปี 2603

หลักปรัชญาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

หลักปรัชญาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาได้รับการเน้นย้ำในข้อเสนอของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อร่างแผนพัฒนาฉบับที่ 14 และวัตถุประสงค์ระยะยาว โดยจีนจะส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันสำหรับทุกคน และสร้างความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาจะดำเนินไปโดยประชาชน เพื่อประชาชน และประชาชนทุกคนจะได้รับผลประโยชนจากการพัฒนาร่วมกัน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำแนวคิดนี้ระหว่างการอภิปรายแบบคณะร่วมกับคณะผู้แทนจากมณฑลชิงไห่ โดยกล่าวว่าภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศควรยึดหลักปรัชญาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา พร้อมกับเดินหน้าสู่การพัฒนาร่วมกันอย่างเปิดกว้าง พร้อมเพรียง ทันสมัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ เขาเรียกร้องให้รัฐบาลมณฑลชิงไห่กระตุ้นการจ้างงานและยกระดับบริการสาธารณะ เช่น การศึกษา ประกันสังคม การดูแลสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ และที่อยู่อาศัย

ขณะเดียวกัน เขาเรียกร้องให้มองโกเลียในและชิงไห่ผนึกกำลังกันเพื่อบรรลุผลสำเร็จในการต่อสู้กับความยากจนและยกระดับยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนบท

ในการประชุมที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติทั้งในด้านการศึกษา การแพทย์ และสุขภาพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่าต้องให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การปกป้องสุขภาพของประชาชน ตลอดจนสร้างระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของภาครัฐที่มีคุณภาพสูงและเท่าเทียม

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างการประชุมของคณะกรรมการแห่งชาติประจำสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีน (CPPCC) ชุดที่ 13 ครั้งที่ 4

นอกจากนี้ นายสี จิ้นผิง ได้กล่าวยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละต่อสู้กับโควิด-19 ในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตาย พร้อมกับเรียกร้องให้มีการปฏิรูปและยกระดับระบบควบคุมและป้องกันโรค

การพัฒนาคุณภาพสูง

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้พูดคำว่า "คุณภาพสูง" หลายต่อหลายครั้งระหว่างการหารือกับบรรดาที่ปรึกษาทางการเมืองระดับชาติ

เขากล่าวว่าควรมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายสาธารณสุข และควรมีการยกระดับความพยายามเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของโรงพยาบาลรัฐ พร้อมกับเรียกร้องให้มีการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างครอบคลุมในทุกช่วงชีวิต

สำหรับในด้านการศึกษานั้น เขากล่าวว่าจีนต้องสร้างระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของภาครัฐที่มีคุณภาพสูงและเท่าเทียม นอกจากนั้นยังเรียกร้องให้พยายามฝึกอบรมผู้ที่มีความสามารถให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพสูงและการพึ่งพาตนเองในระดับสูง

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวสรุปความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพสูงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยระบุว่าเป็นสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 และต่อไปในอนาคต

ผู้นำจีนกล่าวทิ้งท้ายว่า ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศต้องแสวงหาหนทางในการพัฒนาคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่ และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

https://news.cgtn.com/news/2021-03-07/China-gears-up-for-people-centered-green-high-quality-development-YrttpZd5pm/index.html


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ