CGTN: "เศรษฐกิจดิจิทัล" กลไกใหม่ขับเคลื่อนการเติบโตของจีนและประเทศสมาชิก G20

ข่าวทั่วไป Tuesday November 15, 2022 11:15 —ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์

ตลอดระยะเวลาสามปีของสถานการณ์โควิด เศรษฐกิจโลกเผชิญกับความไม่แน่นอนและความท้าทายมากขึ้น และต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ส่งผลให้เกิดวิวัฒนาการทางดิจิทัลอย่างรวดเร็ว และเศรษฐกิจดิจิทัลกำลังกลายเป็นกลไกใหม่ที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เอกสารโครงการความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล G20 (G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative) ที่เผยแพร่ในการประชุมสุดยอด G20 ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน เมื่อปี 2559 ระบุว่า เศรษฐกิจดิจิทัลหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มีการใช้องค์ความรู้และข้อมูลดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต มีเครือข่ายสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมที่สำคัญ และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ที่มีประสิทธิภาพเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของผลิตภาพและการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจีน (CAICT) เผยแพร่สมุดปกขาวเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งระบุว่า ในปี 2564 มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจดิจิทัลใน 47 ประเทศใหญ่ทั่วโลก อยู่ที่ 38.1 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15.6% จากปีก่อนหน้า และคิดเป็นสัดส่วน 45% ของจีดีพีของประเทศเหล่านี้รวมกัน

ในบรรดาประเทศเหล่านี้ สมาชิก G20 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 85% ของจีดีพีโลก, 75% ของการค้าระหว่างประเทศ และ 60% ของประชากรโลก ถือเป็นผู้นำของโลกในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเศรษฐกิจดิจิทัลมูลค่า 15.3 ล้านล้านดอลลาร์ รั้งอันดับหนึ่งของโลก จีนมาเป็นอันดับสองด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลมูลค่า 7.1 ล้านล้านดอลลาร์ ตามมาด้วยสหภาพยุโรปในอันดับสาม ด้วยมูลค่า 6.3 ล้านล้านดอลลาร์

ในแง่ของสัดส่วนเศรษฐกิจดิจิทัลต่อจีดีพี ผลปรากฏว่าเยอรมนี อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา รั้งสามอันดับแรก ด้วยสัดส่วนเกิน 65% ทุกประเทศ

ฉันทามติว่าด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลของกลุ่ม G20

ในการประชุมสุดยอด G20 ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน เมื่อปี 2559 จีนในฐานะประธานหมุนเวียนได้ชูเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นวาระสำคัญเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ จีนยังเป็นผู้นำในการจัดทำและเผยแพร่เอกสารโครงการความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล G20 ซึ่งเป็นเอกสารว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลฉบับแรกที่ได้รับการรับรองจากผู้นำ G20

เอกสารดังกล่าวได้นำเสนอแนวทาง 7 ประการสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ นวัตกรรม ความร่วมมือ การทำงานร่วมกัน ความยืดหยุ่น ความครอบคลุม สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปิดกว้างและเอื้ออำนวย รวมถึงการไหลของข้อมูลเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความไว้วางใจ และความมั่นคง

นอกจากนั้นยังมีการระบุประเด็นสำคัญ 6 ประการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ การขยายการเข้าถึงบรอดแบนด์และการปรับปรุงคุณภาพ การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมไอซีที การสนับสนุนความเป็นผู้ประกอบการและส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การส่งเสริมความร่วมมือด้านอีคอมเมิร์ซ การยกระดับความเท่าเทียมทางดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เศรษฐกิจดิจิทัลของจีนกำลังเฟื่องฟู

สมุดปกขาวของสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจีน ระบุว่า เศรษฐกิจดิจิทัลของจีนมีมูลค่าแตะ 7.1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2564 คิดเป็นสัดส่วน 39.8% ของจีดีพีของประเทศ

ในช่วงปี 2555-2564 อัตราการเติบโตเฉลี่ยของเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนอยู่ที่ 15.9% และสัดส่วนของเศรษฐกิจดิจิทัลต่อจีดีพีเพิ่มขึ้นจาก 21.6% เป็น 39.8%

สมุดปกขาวยังระบุด้วยว่า บทบาทของเศรษฐกิจดิจิทัลในฐานะตัวรักษาเสถียรภาพและตัวเร่งการเติบโตของเศรษฐกิจจีนโดยรวม มีความโดดเด่นมากขึ้น

ณ เดือนมิถุนายน 2565 จีนมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 1.05 พันล้านราย ก่อให้เกิดสังคมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดและมีพลังมากที่สุดในโลก

นอกจากนี้ จีนได้สร้างเครือข่าย 5G ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสถานีฐาน 5G มากถึง 1.97 ล้านสถานี ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม

ในขณะที่เศรษฐกิจดิจิทัลของจีนกำลังเฟื่องฟูและกลายเป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ จีนยังเปิดโอกาสมากขึ้นให้บริษัทต่างชาติเข้ามาเติบโตในตลาดจีน และมีการสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิก G20 ในภาคส่วนนี้

ในเดือนมิถุนายน บริษัทซีเมนส์ (Siemens) จากเยอรมนี ได้จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ (Smart Infrastructure Digitalization Enablement Center) แห่งแรกในประเทศจีน เพื่อสำรวจความร่วมมือกับบริษัทจีนในด้านโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ

ขณะเดียวกัน ไอบีเอ็ม (IBM) ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาผู้ให้บริการคลาวด์ ก็ได้ร่วมมือกับบริษัทจีนอย่างแข็งขันในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

นอกจากนี้ จีนกำลังทำงานร่วมกับบราซิลในการปกป้องระบบนิเวศป่าฝนแอมะซอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

https://news.cgtn.com/news/2022-11-14/Digital-economy-turns-new-growth-engine-for-China-other-G20-members--1eWXYmrvcXe/index.html


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ