สมาคมน้ำหอมนานาชาติจับมือสถาบันอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเกาหลี ยกระดับมาตรฐานพร้อมส่งเสริมหลักปฏิบัติในวงการน้ำหอมเกาหลี

ข่าวทั่วไป Thursday May 11, 2023 12:50 —ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์

สมาคมน้ำหอมนานาชาติจับมือสถาบันอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเกาหลี ยกระดับมาตรฐานพร้อมส่งเสริมหลักปฏิบัติในวงการน้ำหอมเกาหลี

สมาคมน้ำหอมนานาชาติ (International Fragrance Association) หรือไอเอฟอาร์เอ (IFRA) และสถาบันอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเกาหลี (Korea Cosmetics Industry Institute) หรือเคซีไอไอ (KCII) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เป็นเวลา 3 ปีนอกรอบงานมหกรรมอิน-คอสเมติกส์ บาร์เซโลนา (In-Cosmetics Barcelona) เมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา โดยฝ่ายต่าง ๆ ตามข้อตกลงนี้จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบควบคุมเครื่องสำอางของเกาหลี และผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรมน้ำหอม

"เอ็มโอยูฉบับนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือเพิ่มเติมระหว่างไอเอฟอาร์เอกับเคซีไอไอ" คุณมาร์ตินา เบียงชินี่ (Martina Bianchini) ประธานไอเอฟอาร์เอ และผู้ลงนามเอ็มโอยูในนามของสมาคมฯ กล่าว "เราตั้งตารอที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และวิเคราะห์ร่วมกันเกี่ยวกับผลกระทบของกฎระเบียบควบคุมเครื่องสำอางเกาหลี โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง"

มาตรฐานของไอเอฟอาร์เอส่งเสริมการใช้น้ำหอมอย่างปลอดภัย และเอ็มโอยูฉบับนี้จะอธิบายความพยายามของเกาหลีที่จะส่งเสริมการบริหารจัดการความปลอดภัยของเครื่องสำอางในประเทศนอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

"ข้อตกลงเอ็มโอยูฉบับนี้จะทำให้เรามอบข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับส่วนผสมในน้ำหอมให้แก่อุตสาหกรรมน้ำหอมในเกาหลีได้" คุณลี แจ รัน (Lee Jae Ran) ประธานเคซีไอไอ กล่าว "นอกจากนั้น เราจะเริ่มดำเนินการเป็นพันธมิตรและทำข้อตกลงทางธุรกิจกับสถาบันต่าง ๆ ต่อไป เพื่อช่วยยกระดับบริษัทในเกาหลี"

คณะกรรมการของไอเอฟอาร์เอมีส่วนร่วมในข้อตกลงความร่วมมือด้วย ซึ่งรวมถึงการทำงานกับนักวิจัยของเคซีไอไอ โดยประธานไอเอฟอาร์เอยังระบุว่า อาจจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การประเมินนโยบายที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำหอม ซึ่งเคซีไอไอมีแผนจะแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านเครื่องสำอางของเกาหลี ความปลอดภัยและแนวโน้มในวงการน้ำหอม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานของไอเอฟอาร์เอจะมีผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมในประเทศ 

เพื่อสร้างความรู้ การศึกษา และปิดช่องโหว่ด้านข้อมูล ไอเอฟอาร์เอยังร่วมมือกับสมาคมสมาชิกระดับชาติอย่างเคเอฟเอฟเอ (KFFA) และเคซีไอไอ เพื่อตีความความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับนโยบายในด้านกฎระเบียบเครื่องสำอางในเกาหลี เนื่องจากการพัฒนาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับส่วนผสมในน้ำหอม โดยองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้จะร่วมกันประเมินผลกระทบจากความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับน้ำหอม และหาแผนกลยุทธ์การจัดการที่เหมาะสม"

หมายเหตุสำหรับบรรณาธิการ

เกี่ยวกับไอเอฟอาร์เอ

สมาคมน้ำหอมนานาชาติ (International Fragrance Association) หรือไอเอฟอาร์เอ ก่อตั้งขึ้นในปี 2516 เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมน้ำหอมทั่วโลก ปัจจุบัน ไอเอฟอาร์เอประกอบด้วยสมาชิกสามัญแบบข้ามชาติ 7 ราย และสมาคมระดับชาติ 23 แห่งใน 4 ภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ผลิตน้ำหอมขนาดกลางและขนาดย่อมหลายร้อยราย รวมทั้งสมาชิกสนับสนุนด้วย ภารกิจของสมาคมคือการส่งเสริมการใช้น้ำหอมอย่างปลอดภัยเพื่อความสุขของทุกคน

น้ำหอมเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคนำมาใช้ เพื่อผลิตน้ำหอมคุณภาพดี ของใช้ส่วนบุคคล ของใช้ดูแลครัวเรือน และอีกมากมาย

มาตรฐานไอเอฟอาร์เอ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการใช้ที่ปลอดภัยระดับเรือธงของไอเอฟอาร์เอ ใช้มาตรการจัดการความปลอดภัยบนพื้นฐานของการประเมินแบบมีวิทยาศาสตร์รองรับ และการประเมินของคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระ โครงการนี้เป็นหัวใจสำคัญของหลักปฏิบัติของไอเอฟอาร์เอ ซึ่งนำไปใช้กับสมาชิกของไอเอฟอาร์เอทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสมาชิกสมาคมระดับชาติของไอเอฟอาร์เอ หลักปฏิบัติดังกล่าวยังกำหนดให้สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมทั้งต้องใช้หลักปฏิบัติในการผลิตที่ดีด้วย

เกี่ยวกับสถาบันอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเกาหลี

สถาบันอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเกาหลี (Korea Cosmetics Industry Institute) หรือเคซีไอไอ ก่อตั้งในปี 2553 เป็นองค์กรที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเค-บิวตี้ (K-Beauty) ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนของรัฐบาลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในหลายด้าน โดยสถาบันเป็นสถาบันวิจัยเครื่องสำอางแห่งเดียวในเกาหลีที่ก่อตั้งขึ้นด้วยการมีส่วนร่วมร่วมกันของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ รัฐบาลท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเกาหลี และปรับปรุงสาธารณสุขให้ดีขึ้น

คณะกรรมการของเคซีไอไอประกอบไปด้วยกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ กระทรวงความปลอดภัยในอาหารและยา สมาคมเครื่องสำอางเกาหลี และบริษัทเครื่องสำอางชั้นนำในประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาก็กำลังทุ่มเทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อุตสาหกรรมเติบโต

เคซีไอไอสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ในการจัดตั้งระบบวิจัยและสนับสนุนความปลอดภัย การตรวจสอบคุณภาพ การวิจัยและวิเคราะห์อุตสาหกรรมเครื่องสำอางในระดับโลก การฝึกอบรมระดับมืออาชีพ จัดตั้งคลังข้อมูลลักษณะของผิวทั่วโลก และเป็นพันธมิตรร่วมมือกับองค์กรเครื่องสำอางชั้นนำในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน คุณลี แจ รัน ประธานเคซีไอไอ ได้ทำงานที่กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของเกาหลีใต้มากว่า 30 ปี และเป็นผู้นำเคซีไอไอมาตั้งแต่ปี 2564 โดยอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในวงการนี้

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/2073849/Martina_Bianchini_President_IFRA_Lee_Jae_Ran_President_KCII.jpg

คำบรรยายภาพ - มาร์ตินา เบียงชินี่ ประธานสมาคมน้ำหอมนานาชาติ และลี แจ รัน ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเกาหลี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ