ทรินา โซลาร์ เร่งเครื่องสู่เป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ช่วยสร้างโลกยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Tuesday June 6, 2023 11:03 —ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์

เนื่องในโอกาสที่วันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ 50 ปีในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ทรินา โซลาร์ (Trina Solar) ผู้ให้บริการเซลล์แสงอาทิตย์และโซลูชันพลังงานอัจฉริยะชั้นนำระดับโลกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ได้สนับสนุนแนวคิดการสร้างความยั่งยืนด้วยพลังงานหมุนเวียนมาตลอด 25 ปี ขณะที่ปฏิบัติตามพันธกิจให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานแสงอาทิตย์ได้

ทรินา โซลาร์ ตั้งเป้าที่จะใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ในการผลิตและการดำเนินงานทั่วโลกภายในปี 2573 เพื่อร่วมสนับสนุนเป้าหมายด้านสภาพอากาศของความตกลงปารีส (Paris Agreement) บริษัทพยายามมากขึ้นที่จะให้เกิดความยั่งยืน โดยนำแนวปฏิบัติเพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero practices) มาใช้หลากหลายด้าน ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ดำเนินงานแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ มุ่งมั่นรักษ์โลก

ทรินา โซลาร์ ได้นำหลากหลายมาตรการมาใช้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและบรรลุวัตถุประสงค์ปี 2573 ตามที่วางแผนไว้ โดยแผนดังกล่าวประกอบด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การลดของเสีย การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ การใช้พลังงานหมุนเวียน การจัดการพลังงานและการปล่อยคาร์บอนแบบดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีการลดคาร์บอน

ทรินา โซลาร์ ยืนยันที่จะผนวกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในการดำเนินงานทุก ๆ ด้าน บริษัทนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ซึ่งละเอียดและมีประสิทธิภาพมาใช้ในโรงงานทุกแห่งทั่วโลก โดยคำนึงถึงการรักษาระบบนิเวศในท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานผลิต การที่บริษัทนำระบบและกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มาใช้อย่างหลากหลาย ทำให้ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และบริการของบริษัทลดลงอย่างได้ผล

ในเดือนเมษายน 2566 โรงงานของทรินา โซลาร์ ที่เมืองอี้อู (Yiwu) เป็นโรงงานในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์แห่งแรกที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการว่าเป็นโรงงานปลอดคาร์บอน ซึ่งนอกจากสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติในการลดคาร์บอนของบริษัทในด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และการจัดการกระบวนการในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของทรินา โซลาร์ ต่อการพัฒนาแบบยั่งยืนอีกด้วย

การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของทรินา โซลาร์ ยังรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ปล่อยก๊าซเสีย น้ำเสีย และขยะมูลฝอยอย่างมีความรับผิดชอบ และแปรรูปนำกลับมาใช้ซ้ำ ตลอดจนการลดปริมาณการใช้น้ำและไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างมาก โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทรินา โซลาร์ ลดลง 50.81% ต่อหนึ่งหน่วยการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ และลดลง 61.88% ต่อหนึ่งหน่วยการผลิตโมดูลแสงอาทิตย์ในปี 2565 เมื่อเทียบกับตัวเลขดังกล่าวในปี 2563 ซึ่งบรรลุหรือเกินกว่าเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในช่วงต้น

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดลง 20% ร่วมกับพันธมิตรสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

ทรินา โซลาร์ ไม่เพียงแต่ใช้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของตนเองเท่านั้น แต่ยังพยายามส่งต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัทให้กับพันธมิตรทั่วโลกด้วย บริษัทมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเพื่อส่งเสริมให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และสร้างระบบนิเวศสีเขียว โดยนำแนวคิดเพื่อความยั่งยืนมาใช้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการวิจัยทั้งหมด

ทรินา โซลาร์ ได้ร่วมกับพันธมิตรแยกคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์โมดูล และพัฒนาวัสดุเวเฟอร์ซิลิคอนคาร์บอนต่ำ เวเฟอร์ขนาดความหนา 150 ไมครอนและ 130 ไมครอนของทรินา โซลาร์ มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำกว่าเวเฟอร์ทั่วไปถึง 20% ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทใช้ความพยายามทางเทคนิคลดความหนาของแผ่นเวเฟอร์ลง จากผลการดำเนินงานอันโดดเด่นด้านห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้เอง ทำให้ ทรินา โซลาร์ ได้รับรางวัล "องค์กรการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียวแห่งชาติ" (National Green Supply Chain Management Enterprise) จากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) ของจีนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 หลังการประกาศผลรายชื่อผู้ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565

ทรินา โซลาร์ หวังก้าวสู่จุดที่แข่งขันได้ในระดับโลกและเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในบริการห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มมูลค่า โดยจะยังคงส่งเสริมการสร้างความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรม และใช้ห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการยกระดับผู้ประกอบการทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ

ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

หนทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนั้นมีเทคโนโลยีสีเขียวเป็นผู้นำทาง ทรินา โซลาร์ กำลังร่วมมือกับลูกค้าสร้างอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีชั้นเยี่ยมและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลังงานสูงพิเศษ

ในปี 2565 โมดูลรุ่นเวอร์เท็กซ์ (Vertex) ของทรินา โซลาร์ ได้รับใบรับรองการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment หรือ LCA) จากทียูวี ไรน์แลนด์ (T?V Rheinland) ว่ามีความสามารถในการจัดการโดยปล่อยคาร์บอนต่ำตลอดวัฏจักรชีวิต ต่อมาในปีเดียวกัน ทียูวี ไรน์แลนด์ ก็ได้ออกใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้แก่โมดูลรุ่นเวอร์เท็กซ์ของบริษัท เพื่อให้การยอมรับว่าผลิตภัณฑ์รุ่นนี้สามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม

ทรินา โซลาร์ ยังเป็นบริษัทแรก ๆ ในอุตสาหกรรมนี้ ที่ริเริ่มกระบวนการขอฉลากสิ่งแวดล้อม (Environmental Product Declaration หรือ EPD) และขอการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับโมดูลชนิดเอ็นไทป์ (n-type)

จากการดำเนินงานแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ พัฒนาไปสู่การสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ จนไปสู่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ทรินา โซลาร์ มีความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อประโยชน์ของสังคมในทุกขั้นตอน และบริษัทจะยังคงทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อปกป้องชีวมณฑล สนับสนุนโครงการลดคาร์บอนทั่วโลก และทำให้ผู้คนทุกหนทุกแห่งสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ