โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ นำโครงการแลกเปลี่ยนพนักงานและโครงการฝึกงานระหว่างประเทศมารวมกัน

ข่าวต่างประเทศ Wednesday June 28, 2023 11:09 —Asianet Press Release

- โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ทั่วเอเชีย สานต่อตัวอย่างความสำเร็จของความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการในประเทศไทยและเวียดนามมาตั้งแต่ปี 2561 -

บริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (Nomura Real Estate Development Co., Ltd.) (ต่อไปนี้เรียกว่า "โนมูระ") ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในกรุงโตเกียว ได้เปิดตัวโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งเป็นแนวคิดริเริ่มที่รวบรวมโครงการฝึกงานสำหรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และโครงการแลกเปลี่ยนพนักงาน (ออกแบบขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างพนักงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศและพนักงานของสำนักงานใหญ่) เข้าไว้ด้วยกัน

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ดังกล่าวได้เชิญอาจารย์และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ตลอดจนพนักงานของบริษัทสาขาในต่างประเทศมารวมตัวกันในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมและแลกเปลี่ยนกับพนักงานจากสำนักงานใหญ่ของโนมูระในกรุงโตเกียว นับเป็นความคิดริเริ่มที่ต่อยอดโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและเวียดนาม รวมถึงมหาวิทยาลัยสตรีญี่ปุ่น (Japan Women's University) ในกรุงโตเกียว โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับด้านการวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่อยู่อาศัยในเมืองต่าง ๆ ในเอเชีย โครงการนี้เปิดโอกาสให้โนมูระมองเห็นถึงความต้องการที่เป็นไปได้ในตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังมอบโอกาสแก่นักศึกษาต่างชาติและพนักงานของบริษัทในต่างประเทศ ในการเพิ่มพูนความรู้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนและการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้คนต่างวัยจากประเทศต่าง ๆ

โนมูระมีความพยายามในการสำรวจความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระยะยาวของประเทศที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ และพบความต้องการที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทได้เริ่มมีส่วนร่วมในความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในปี 2561 เพื่อใช้ผลการวิจัยในการเพิ่มมูลค่าให้แก่อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เช่น นำมาใช้กับโครงการในต่างประเทศของโนมูระ

แผนธุรกิจระยะกลางถึงระยะยาวในปัจจุบันของบริษัทที่ประกาศเมื่อเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา เน้นย้ำถึงการขยายธุรกิจในต่างประเทศในฐานะตัวขับเคลื่อนการเติบโต โนมูระเชื่อว่าการพัฒนา "การสร้างคุณค่ารูปแบบใหม่" เป็นสิ่งสำคัญต่อการเร่งพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดเป็นโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ขึ้น

การยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัยเพิ่มเติมร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้โนมูระสามารถส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ และสร้างการทำงานร่วมกันในเอเชียต่อไปได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะนำเสนอคุณค่าเพิ่มเติมแก่ลูกค้าและชุมชนท้องถิ่น ด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีและความต้องการในท้องที่นั้น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

รูปภาพ 1: ภาพผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ประจำปี 2566

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107745/202306076203/_prw_PI1fl_G77RHJ2I.jpg?_ga=2.236866625.170403208.1686014488-132241290.1684137873

- โครงการแลกเปลี่ยนความรู้

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นความคิดริเริ่มที่รวบรวมโครงการฝึกงานสำหรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับพนักงานในต่างประเทศของโนมูระ ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีระหว่างผู้เข้าร่วมที่มีเชื้อชาติและภูมิหลังต่างกัน สร้างการทำงานร่วมกัน และทำให้บริษัทมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นและความต้องการของแต่ละประเทศ

ในปี 2566 ซึ่งเป็นปีแรกของโครงการ โนมูระได้เชิญผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศทั้งหมด 11 คนมายังประเทศญี่ปุ่น โดยมีอาจารย์ 2 คน และนักศึกษา 4 คนจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรในไทย ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งมีพนักงาน 5 คนจากโนมูระ เรียลเอสเตท เอเชีย (Nomura Real Estate Asia Pte. Ltd.), บริษัท โนมุระ เรียล เอสเตท (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท เวียดนาม จำกัด (Nomura Real Estate Vietnam Co., Ltd.) เข้าร่วมด้วย

โนมูระจะยังคงใช้โอกาสในการผนึกกำลังเพื่อเอาชนะความท้าทายทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นแผนอสังหาริมทรัพย์ที่ล้าสมัยเนื่องจากความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป และการแข่งขันที่มากขึ้นอันเป็นผลจากภาวะถดถอยของตลาดอสังหาริมทรัพย์

รูปภาพ 2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107745/202306076203/_prw_PI2fl_9MXHLbJh.png?_ga=2.241164355.170403208.1686014488-132241290.1684137873

- โครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ตั้งแต่ปี 2561 ไปจนถึง 2566 โนมูระได้ดำเนินโครงการวิจัยร่วมทั้งหมด 9 โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 3 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระยะยาวในประเทศไทย และสำรวจความต้องการที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โครงการวิจัยร่วมที่ดำเนินการในประเทศไทยมีรายชื่อตามตารางด้านล่าง นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยเวียดนาม 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมโยธาฮานอย (HUCE) และมหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมฮานอย เพื่อดำเนินการวิจัยร่วมกัน ผลการวิจัยจากโครงการวิจัยในประเทศไทยได้สะท้อนให้เห็นในแผนอสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการในต่างประเทศของโนมูระ ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและนำไปสู่ความสำเร็จอื่น ๆ เช่น การได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยและการพัฒนาแนวทางการออกแบบ

ตาราง: โครงการวิจัยร่วมที่ดำเนินการไปแล้ว นับจนถึงเดือนมีนาคม 2566

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202306076203-O2-E5oimTz7.pdf

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202306076203-O1-gYWm5447.pdf

เกี่ยวกับโครงการในต่างประเทศของโนมูระ

แผนธุรกิจระยะกลางถึงระยะยาวในปัจจุบันของบริษัทได้วางตำแหน่งธุรกิจในต่างประเทศเป็นหนึ่งในพื้นที่แห่งการเติบโต โดยมีแผนลงทุนราว 5.5 แสนล้านเยนสำหรับโครงการในต่างประเทศ รวมถึงเพิ่มผลกำไรของธุรกิจในต่างประเทศให้มีส่วนแบ่งเป็น 15% ของผลกำไรรวมหรือมากกว่าภายในสิ้นปีงบประมาณ 2574 (เมษายน 2573 ถึงมีนาคม 2574) นับตั้งแต่ที่โนมูระมีการเปิดตัวธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทได้เพิ่มจำนวนโครงการในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ประโยชน์จากความรู้และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการสร้างโครงการที่มีคุณภาพ รวมถึงทักษะสำหรับการจัดการโครงการและกระบวนการที่สั่งสมผ่านประสบการณ์ทำงานมานานหลายปีด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและอาคารสำนักงานในญี่ปุ่น ข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบริษัทคือความสามารถในการส่งมอบมูลค่าเพิ่มให้แก่พันธมิตรในท้องถิ่นและผู้บริโภคในแต่ละประเทศที่ดำเนินกิจการ นับจากนี้ โนมูระจะยังคงขยายธุรกิจและแสวงหาโอกาสในโครงการใหม่ ๆ ในประเทศที่บริษัทได้เข้าไปดำเนินกิจการแล้ว เช่นประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และจีน เพื่อให้ธุรกิจในต่างประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลอ้างอิง: โครงการที่ดำเนินการในประเทศไทย

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202306076203-O3-tWtPZ8rx.pdf

ที่มา: บริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ