ลอนจีเปิดตัว "ลอนจี อคาเดมี" เพื่อความเสมอภาคด้านพลังงานทั่วโลก

ข่าวทั่วไป Tuesday October 31, 2023 09:47 —ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์

ลอนจีเปิดตัว

ในการประชุมดับบลิวทีโอ พับลิก ฟอรัม (WTO Public Forum) ประจำปี 2566 ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเวทีที่รวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยเป็นการหารือเกี่ยวกับวิธีที่ "การค้าและองค์การการค้าโลกจะสามารถช่วยสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากขึ้น" คุณเดนนิส เชอ (Dennis She) รองประธานของลอนจี ในฐานะตัวแทนอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ความเสมอภาคด้านพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Energy Equity and Sustainable Development)

คุณเดนนิส เปิดเผยว่า ลอนจีได้จัดตั้ง "ลอนจี อคาเดมี" (LONGi Academy) ขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น แอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลอนจี อคาเดมี มีขึ้นเพื่อนำเสนอโปรแกรมการฝึกอบรมที่สะดวกและปรับแต่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รวมถึงเจ้าของครัวเรือนทั่วไปที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงานอย่างเร่งด่วน โดยให้ความรู้ด้านเทคนิค ความรู้หลักด้านอุตสาหกรรม หลักสูตรออนไลน์ และการเยี่ยมชมโครงการ

คุณเดนนิส กล่าวในการประชุมว่า "ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ เราเริ่มก่อตั้งลอนจี อคาเดมี ในบางประเทศของภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จในการจัดโปรแกรมครั้งแรกในกรุงเบรุต เมืองหลวงของเลบานอน มีผู้เข้าร่วมเกือบ 100 ราย ประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ให้บริการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ติดตั้งรายบุคคล ทั้งนี้ ลอนจีมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความนิยมและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ผ่านรูปแบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ในวงกว้างในพื้นที่ด้อยพัฒนา และผลักดันความเสมอภาคด้านพลังงานทั่วโลกอย่างแท้จริง"

ความไม่สมดุลที่อยู่ในการพัฒนาเศรษฐกิจโลกได้นำไปสู่ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการใช้พลังงานต่อประชากรของประเทศต่าง ๆ โดยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานทั่วโลกถูกใช้โดยกลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ขณะเดียวกัน ประชากรโลกราว 11 เปอร์เซ็นต์ไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้า และราว 1/3 ของประชากรทั้งหมดไม่สามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร ความยากจนด้านพลังงานเป็นอุปสรรคโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ การกระจายที่ไม่เท่าเทียมและความสามารถในการเข้าถึงแหล่งพลังงานปิโตรเคมีทั่วโลกที่มีจำกัด ยังเป็นอุปสรรคต่อความเสมอภาคด้านพลังงานทั่วโลกอีกด้วย

เราจะจัดการกับความไม่เท่าเทียมในด้านการใช้พลังงานและการพัฒนาระดับภูมิภาคที่ไม่สอดคล้องกันได้อย่างไร คุณเดนนิสเชื่อว่า การจัดหาพลังงานสะอาดที่เท่าเทียมมากขึ้นจะกลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการส่งเสริมการพัฒนาที่สอดคล้องกันทั่วโลก ความเสมอภาคด้านพลังงานขึ้นอยู่กับการให้บริการพลังงานที่สะอาด ราคาเอื้อมถึง และไม่เลือกปฏิบัติ ขณะที่พลังงานแสงอาทิตย์มีอยู่ทั่วโลกและเข้าถึงได้ง่ายกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิม และเอื้อต่อประเทศด้อยพัฒนามากกว่า การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องจะทำให้ต้นทุนของพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาพลังงานทดแทนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์จึงสามารถเพิ่มอิสระด้านพลังงาน ส่งเสริมความสอดคล้องกันในระดับโลก และลดผลกระทบมากมายที่เกิดจากวิกฤตพลังงาน

การก่อตั้งลอนจี อคาเดมี เปรียบเสมือนแสงส่องแสงสว่างในพื้นที่ที่มีความยากจนและขาดแคลนพลังงานทั่วโลก เพื่อให้ผู้คนที่นั่นเข้าถึงและใช้พลังงานใหม่จากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ประหยัดกว่า สะอาดกว่า และยั่งยืนมากกว่า สร้างความเสมอภาคด้านพลังงานในพื้นที่ห่างไกล ลอนจี อคาเดมี จึงเป็นหนึ่งในความพยายามและภารกิจของลอนจี ในการส่งเสริมความเสมอภาคด้านพลังงานทั่วโลกอย่างเต็มที่ ขณะที่ลอนจียังคงเดินหน้าภารกิจด้านสวัสดิการสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกมากมายทั่วโลก

ขณะที่โครงการลอนจี อคาเดมี กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ด้อยพัฒนา ผู้คนทั่วไปในพื้นที่ยากจนจะสามารถเข้าถึงพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ที่สะอาดและยั่งยืนมากขึ้น เพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรี รวมถึงได้รับโอกาสในการพัฒนามากขึ้น การยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานทั่วโลกที่กำลังดำเนินอยู่จะทำให้ระบบการค้าเชิงพาณิชย์ทั่วโลกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เปิดกว้างมากขึ้น และครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจากมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในวงกว้างมากขึ้น รวมถึงมีระบบพลังงานสะอาดที่ยุติธรรมยิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกันในระดับโลกที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับลอนจี

ลอนจี (LONGi) ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 โดยมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำระดับโลก มุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณค่าโดยมีความต้องการของลูกค้าเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเต็มรูปแบบ

พันธกิจของลอนจีคือ "การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างโลกสีเขียว" บริษัทอุทิศตนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยได้ก่อตั้งธุรกิจขึ้นมาห้าภาคส่วน ประกอบด้วยเซลล์และโมดูลเวเฟอร์โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายศูนย์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โซลูชันพลังงานสีเขียว และอุปกรณ์ไฮโดรเจน ทั้งนี้ บริษัทได้ขยายขีดความสามารถในการจัดหาพลังงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้นำโซลูชันและผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจนสีเขียวมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์ทั่วโลก

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/2250928/Dennis.jpg
รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/2250929/WechatIMG5602.jpg


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ