"ว่านหัว เคมิคอล" มุ่งสู่เป้าหมายคาร์บอนคู่ขนาน โชว์โซลูชันสีเขียวในงาน COP28

ข่าวทั่วไป Wednesday December 6, 2023 09:56 —ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์

บริษัท ว่านหัว เคมิคอล (Wanhua Chemical) เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 28 (UNFCCC COP28) ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 12 ธันวาคม 2566 ที่เมืองดูไบ คุณเหลียว เซิงไถ (Liao Zengtai) ประธานบริษัท ว่านหัว เคมิคอล ได้นำเสนอความมุ่งมั่นของบริษัทในการบรรลุเป้าหมายคาร์บอนคู่ขนาน นำเสนอโมเดลการใช้พลังงานและการลดคาร์บอนในทางปฏิบัติ และนำเสนอเทคโนโลยีเคมีสีเขียวและโซลูชันผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลก

"หัวใจสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ ว่านหัวมุ่งมั่นบรรลุเป้าหมายระดับการปล่อยคาร์บอนสูงสุดภายในปี 2573 และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2591 เพื่อร่วมขับเคลื่อนวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก" คุณเหลียว เซิงไถ กล่าว

กลยุทธ์การลดการปล่อยคาร์บอนของว่านหัวมุ่งเน้นไปที่การเร่งการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการพัฒนากระบวนการใช้อุปกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น โครงการสำคัญ ๆ ได้แก่

การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์จากพลังงานไฟฟ้า

 • ลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดเพื่อให้มีสัดส่วนของไฟฟ้าสะอาดเกิน 50% ในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดภายในปี 2573
 • นิคมอุตสาหกรรมของว่านหัวในประเทศจีนตั้งเป้าให้มีไฟฟ้าสะอาด 100% ภายในปี 2583 โดยคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ 37 ล้านตันต่อปีหลังจากดำเนินโครงการ

การลดคาร์บอนในการใช้พลังงาน

 • การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการรีไซเคิลความร้อนทิ้ง (waste heat) ช่วยประหยัดถ่านหินได้ 2.6 ล้านตันต่อปี
 • การแปรรูปพลังงานความร้อนคุณภาพต่ำเป็นพลังงานความร้อนคุณภาพสูงช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 6.7 ล้านตัน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการให้ความอบอุ่นแก่บ้านเรือนได้ถึง 100 ล้านตารางเมตร

นวัตกรรมการลดคาร์บอน

 • เปิดตัวเครื่องปฏิกรณ์เทคโนโลยีฐานก่อสภาพของไหล (fluidized bed) เครื่องแรกของโลกสำหรับการรีไซเคิลไฮโดรเจนคลอไรด์ ซึ่งช่วยลดการผลิตกรดไฮโดรคลอริกได้ 300,000 ตันต่อปี และประหยัดไฟฟ้าได้ 1.4 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
 • เทคโนโลยีการหมุนเวียนน้ำเกลือทิ้งจากการผลิตเมทิลีนไดฟีนิลไดไอโซไซยาเนต (MDI) มีอัตราการรีไซเคิล 100% ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 140,000 ตันต่อปี

ว่านหัว เคมิคอล เดินหน้าพัฒนาและส่งเสริมโซลูชันสีเขียวสำหรับอุตสาหกรรม สร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญผ่านนวัตกรรมล้ำสมัย อาทิเช่น

โซลูชันสีเขียว

 • ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติมากกว่า 90% ช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิตลง 20% และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง 30%-50%
 • การใช้พลาสติกรีไซเคิลผ่านวิธีการรีไซเคิลเชิงกลและรีไซเคิลทางเคมี โดยในแง่ของการรีไซเคิลเชิงกลนั้น การนำวัสดุ PCR มาใช้ช่วยทำให้เกิดการรีไซเคิลถังพลาสติกและชิ้นส่วนจากหลอดไฟรถยนต์ ส่งผลให้วัสดุเหล่านี้กลับมามีวงจรชีวิตอีกครั้ง ขณะเดียวกัน ว่านหัว เคมิคอล ให้ความสำคัญกับการรีไซเคิลทางเคมีโดยพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลโฟมโพลียูรีเทนและอนุภาคพลาสติก อันเป็นการส่งเสริมโมเดลการรีไซเคิลแบบหมุนเวียนซึ่งเน้นวัสดุ การผลิต และการรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ว่านหัว เคมิคอล ยังกำหนดและเผยแพร่วิธีการที่ยั่งยืนเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย:

เสริมพลังการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้งานทางอุตสาหกรรม

 • สนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และไฮโดรเจนสีเขียว ด้วยโซลูชันวัสดุสำหรับการเก็บเกี่ยว การจัดเก็บ และการใช้พลังงาน เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานแบบดั้งเดิม
 • พัฒนาวัสดุโพลียูรีเทนสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการประหยัดพลังงานให้ได้สูงขึ้น
 • สำหรับบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างระบบนิเวศการค้าใหม่ ว่านหัว เคมิคอล ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 100,000 ตัน และอนุรักษ์ต้นไม้โตเต็มที่กว่า 250,000 ต้นต่อปีด้วยการนำพาเลทหมุนเวียนกลับมาใช้ 1.5 ล้านรอบ บริษัทยังรายงานว่าอัตราการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันเพิ่มขึ้น 500% และการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งลดลง 40% นอกจากนี้ การแปรรูปถังบรรจุภัณฑ์เหลือทิ้งจำนวน 10,000 ตันต่อปีคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีก 4,000 ตัน

ว่านหัวจะยังคงยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ตลอดจนใส่ใจชุมชน สตรี และเด็ก บริษัทมุ่งมั่นเสริมสร้างการลงทุนและแนวปฏิบัติในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้เคมีสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและดีกว่าสำหรับมนุษยชาติ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ