อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร (2545-ปัจจุบัน)

ข่าวหุ้น-การเงิน 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 18:07 น. —ธนาคารแห่งประเทศไทย

(หน่วย : บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)
ปรับปรุงล่าสุด: 1 กุมภาพันธ์ 2562 18:00
01 ก.พ. 2562 31 ม.ค. 2562 30 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 28 ม.ค. 2562
1 อัตราอ้างอิง : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) 31.3470 31.2370 31.4400 31.5690 31.4990
2 สหรัฐอเมริกา : ดอลลาร์ (USD)
3 ซื้อตั๋วเงิน 31.0691 30.9825 31.2039 31.2946 31.2206
4 ซื้อเงินโอน 31.1578 31.0788 31.2991 31.3881 31.3155
5 ขาย 31.4797 31.4128 31.6240 31.7288 31.6586
6 อัตรากลาง 31.3188 31.2458 31.4616 31.5585 31.4871
7 อังกฤษ : ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
8 ซื้อตั๋วเงิน 40.4568 40.3996 40.5962 40.9079 40.9473
9 ซื้อเงินโอน 40.5998 40.5580 40.7451 41.0505 41.1021
10 ขาย 41.4610 41.4477 41.6243 41.9293 41.9832
11 อัตรากลาง 41.0304 41.0029 41.1847 41.4899 41.5427
12 ยูโรโซน : ยูโร (EUR)
13 ซื้อตั๋วเงิน 35.3740 35.4411 35.5058 35.5791 35.4523
14 ซื้อเงินโอน 35.4795 35.5521 35.6160 35.6881 35.5645
15 ขาย 36.1677 36.2590 36.3273 36.3943 36.2628
16 อัตรากลาง 35.8236 35.9056 35.9717 36.0412 35.9137
17 ญี่ปุ่น : เยน (100 เยน) (JPY)
18 ซื้อตั๋วเงิน 28.2965 28.1890 28.2823 28.3956 28.3108
19 ซื้อเงินโอน 28.4030 28.3027 28.3935 28.5020 28.4136
20 ขาย 29.1534 29.0801 29.1529 29.2642 29.1629
21 อัตรากลาง 28.7782 28.6914 28.7732 28.8831 28.7883
22 ฮ่องกง : ดอลลาร์ (HKD)
23 ซื้อตั๋วเงิน 3.9394 3.9272 3.9576 3.9674 3.9575
24 ซื้อเงินโอน 3.9539 3.9422 3.9712 3.9799 3.9721
25 ขาย 4.0284 4.0231 4.0511 4.0611 4.0528
26 อัตรากลาง 3.9912 3.9827 4.0112 4.0205 4.0125
27 มาเลเซีย : ริงกิต (MYR)
28 ซื้อตั๋วเงิน 7.4875 7.4844 7.5057 7.5177 7.5029
29 ซื้อเงินโอน 7.5374 7.5321 7.5535 7.5665 7.5537
30 ขาย 7.7567 7.7472 7.7654 7.7792 7.7705
31 อัตรากลาง 7.6471 7.6397 7.6595 7.6729 7.6621
32 สิงคโปร์ : ดอลลาร์ (SGD)
33 ซื้อตั๋วเงิน 22.8969 22.8499 22.9316 22.9637 22.9289
34 ซื้อเงินโอน 22.9758 22.9312 23.0119 23.0454 23.0109
35 ขาย 23.5069 23.4767 23.5568 23.5920 23.5640
36 อัตรากลาง 23.2414 23.2040 23.2844 23.3187 23.2875
37 บรูไนดารุสซาลาม : ดอลลาร์ (BND)
38 ซื้อตั๋วเงิน 22.6725 22.6583 22.8083 22.8533 22.7558
39 ซื้อเงินโอน 22.8675 22.8533 22.9192 22.9717 22.9517
40 ขาย 23.5471 23.5325 23.6118 23.6413 23.6288
41 อัตรากลาง 23.2073 23.1929 23.2655 23.3065 23.2903
42 ฟิลิปปินส์ : เปโซ (PHP)
43 ซื้อตั๋วเงิน 0.5842 0.5839 0.5860 0.5860 0.5858
44 ซื้อเงินโอน 0.5875 0.5879 0.5891 0.5899 0.5889
45 ขาย 0.6123 0.6111 0.6131 0.6135 0.6125
46 อัตรากลาง 0.5999 0.5995 0.6011 0.6017 0.6007
47 อินโดนิเซีย : รูเปีย (1,000 รูเปีย) (IDR)
48 ซื้อตั๋วเงิน 2.0624 2.0620 2.0661 2.0759 2.0742
49 ซื้อเงินโอน 2.1362 2.1239 2.1304 2.1463 2.1418
50 ขาย 2.3720 2.3494 2.3642 2.3730 2.3822
51 อัตรากลาง 2.2541 2.2367 2.2473 2.2597 2.2620
52 อินเดีย : รูปี (INR)
53 ซื้อตั๋วเงิน 0.3974 0.3999 0.3994 0.4014 0.4018
54 ซื้อเงินโอน 0.4137 0.4140 0.4144 0.4155 0.4171
55 ขาย 0.4729 0.4714 0.4708 0.4730 0.4725
56 อัตรากลาง 0.4433 0.4427 0.4426 0.4443 0.4448
57 สวิสเซอร์แลนด์ : ฟรังก์ (CHF)
58 ซื้อตั๋วเงิน 31.0892 31.0171 31.1824 31.3633 31.2728
59 ซื้อเงินโอน 31.1821 31.1237 31.2850 31.4575 31.3804
60 ขาย 31.8350 31.7992 31.9554 32.1330 32.0576
61 อัตรากลาง 31.5086 31.4615 31.6202 31.7953 31.7190
62 ออสเตรเลีย : ดอลลาร์ (AUD)
63 ซื้อตั๋วเงิน 22.2344 22.1853 22.1235 22.0884 22.1392
64 ซื้อเงินโอน 22.3006 22.2551 22.1907 22.1427 22.2059
65 ขาย 23.0992 23.0568 22.9970 22.9737 23.0150
66 อัตรากลาง 22.6999 22.6560 22.5939 22.5582 22.6105
67 นิวซีแลนด์ : ดอลลาร์ (NZD)
68 ซื้อตั๋วเงิน 21.2485 21.1718 21.1154 21.1642 21.1614
69 ซื้อเงินโอน 21.3308 21.2561 21.1968 21.2457 21.2471
70 ขาย 21.9395 21.8795 21.8201 21.8559 21.8719
71 อัตรากลาง 21.6352 21.5678 21.5085 21.5508 21.5595
72 ปากีสถาน : รูปี (PKR)
73 ซื้อตั๋วเงิน n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
74 ซื้อเงินโอน 1/ 0.2237 0.2224 0.2239 0.2245 0.2239
75 ขาย 0.2260 0.2248 0.2262 0.2270 0.2263
76 อัตรากลาง 0.2249 0.2236 0.2251 0.2258 0.2251
77 แคนาดา : ดอลลาร์ (CAD)
78 ซื้อตั๋วเงิน 23.4923 23.4096 23.3555 23.4290 23.4564
79 ซื้อเงินโอน 23.5771 23.4980 23.4411 23.5143 23.5449
80 ขาย 24.0797 24.0429 23.9783 24.0480 24.0709
81 อัตรากลาง 23.8284 23.7705 23.7097 23.7812 23.8079
82 สวีเดน : โครนา (SEK)
83 ซื้อตั๋วเงิน 3.4070 3.4030 3.4143 3.4271 3.4214
84 ซื้อเงินโอน 3.4256 3.4230 3.4339 3.4449 3.4423
85 ขาย 3.4966 3.5002 3.5091 3.5212 3.5209
86 อัตรากลาง 3.4611 3.4616 3.4715 3.4831 3.4816
87 เดนมาร์ก : โครน (DKK)
88 ซื้อตั๋วเงิน 4.7372 4.7421 4.7525 4.7620 4.7415
89 ซื้อเงินโอน 4.7553 4.7620 4.7720 4.7807 4.7617
90 ขาย 4.8459 4.8615 4.8689 4.8786 4.8616
91 อัตรากลาง 4.8006 4.8118 4.8205 4.8297 4.8117
92 นอร์เวย์ : โครน (NOK)
93 ซื้อตั๋วเงิน 3.6571 3.6567 3.6477 3.6503 3.6398
94 ซื้อเงินโอน 3.6712 3.6715 3.6626 3.6647 3.6554
95 ขาย 3.7490 3.7565 3.7454 3.7483 3.7418
96 อัตรากลาง 3.7101 3.7140 3.7040 3.7065 3.6986
97 จีน : หยวน เรนมินบิ (CNY)
98 ซื้อตั๋วเงิน 4.5697 4.5604 4.5801 4.5815 4.5749
99 ซื้อเงินโอน 4.6003 4.5932 4.6134 4.6148 4.6072
100 ขาย 4.7128 4.7184 4.7369 4.7323 4.7307
101 อัตรากลาง 4.6566 4.6558 4.6752 4.6736 4.6690
102 เม็กซิโก : เปโซ (MXN)
103 ซื้อ 1.6308 1.6244 1.6478 1.6484 1.6493
104 ขาย 1.6476 1.6418 1.6649 1.6663 1.6674
105 อัตรากลาง 1.6392 1.6331 1.6564 1.6574 1.6584
106 แอฟริกาใต้ : แรนด์ (ZAR)
107 ซื้อ 2.3505 2.3315 2.3017 2.2967 2.3000
108 ขาย 2.3748 2.3565 2.3256 2.3216 2.3252
109 อัตรากลาง 2.3627 2.3440 2.3137 2.3092 2.3126
110 พม่า : จัต (MMK)
111 ซื้อ 0.0205 0.0205 0.0207 0.0206 0.0205
112 ขาย 0.0207 0.0207 0.0209 0.0208 0.0208
113 อัตรากลาง 0.0206 0.0206 0.0208 0.0207 0.0207
114 เกาหลีใต้ : วอน (KRW)
115 ซื้อ 0.0280 0.0280 0.0280 0.0281 0.0280
116 ขาย 0.0283 0.0283 0.0283 0.0284 0.0283
117 อัตรากลาง 0.0282 0.0282 0.0282 0.0283 0.0282
118 ไต้หวัน : ดอลลาร์ (TWD)
119 ซื้อ 1.0148 1.0117 1.0166 1.0192 1.0193
120 ขาย 1.0253 1.0226 1.0272 1.0303 1.0305
121 อัตรากลาง 1.0201 1.0172 1.0219 1.0248 1.0249
122 คูเวต : ดีนาร์ (KWD)
123 ซื้อ 102.8650 102.4688 103.2292 103.5228 103.2493
124 ขาย 103.9277 103.5701 104.3008 104.6464 104.3805
125 อัตรากลาง 103.3964 103.0195 103.7650 104.0846 103.8149
126 ซาอุดีอาระเบีย : ริยาล (SAR)
127 ซื้อ 8.3074 8.2866 8.3453 8.3690 8.3497
128 ขาย 8.3932 8.3756 8.4319 8.4599 8.4412
129 อัตรากลาง 8.3503 8.3311 8.3886 8.4145 8.3955
130 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : ดีแรห์ม (AED)
131 ซื้อ 8.4829 8.4612 8.5209 8.5454 8.5254
132 ขาย 8.5706 8.5521 8.6094 8.6382 8.6188
133 อัตรากลาง 8.5268 8.5067 8.5652 8.5918 8.5721
134 บังกลาเทศ : ตากา (BDT)
135 ซื้อ 0.3723 0.3708 0.3735 0.3742 0.3740
136 ขาย 0.3761 0.3748 0.3774 0.3783 0.3781
137 อัตรากลาง 0.3742 0.3728 0.3755 0.3763 0.3761
138 สาธารณรัฐเช็ก : คราวน์ (CZK)
139 ซื้อ 1.3849 1.3840 1.3882 1.3927 1.3916
140 ขาย 1.3992 1.3989 1.4026 1.4078 1.4069
141 อัตรากลาง 1.3921 1.3915 1.3954 1.4003 1.3993
142 กัมพูชา : เรียล (100 เรียล)(KHR)
143 ซื้อ 0.7767 0.7751 0.7809 0.7818 0.7800
144 ขาย 0.7848 0.7835 0.7890 0.7903 0.7886
145 อัตรากลาง 0.7808 0.7793 0.7850 0.7861 0.7843
146 เคนยา : ชิลลิ่ง (KES)
147 ซื้อ 0.3091 0.3080 0.3102 0.3117 0.3108
148 ขาย 0.3123 0.3113 0.3134 0.3151 0.3142
149 อัตรากลาง 0.3107 0.3097 0.3118 0.3134 0.3125
150 ลาว : กีบ (100 กีบ)(LAK)
151 ซื้อ 0.3640 0.3630 0.3655 0.3665 0.3656
152 ขาย 0.3677 0.3669 0.3693 0.3705 0.3696
153 อัตรากลาง 0.3659 0.3650 0.3674 0.3685 0.3676
154 รัสเซีย : รูเบิล (RUB)
155 ซื้อ 0.4765 0.4753 0.4741 0.4739 0.4746
156 ขาย 0.4814 0.4804 0.4790 0.4791 0.4798
157 อัตรากลาง 0.4790 0.4779 0.4766 0.4765 0.4772
158 เวียดนาม : ดอง (100 ดอง)(VND)
159 ซื้อ 0.1343 0.1339 0.1349 0.1353 0.1350
160 ขาย 0.1357 0.1354 0.1363 0.1368 0.1365
161 อัตรากลาง 0.1350 0.1347 0.1356 0.1361 0.1358
162 อียิปต์ : ปอนด์ อียิปต์ (EGP)
163 ซื้อ 1.7623 1.7588 1.7747 1.7774 1.7504
164 ขาย 1.7805 1.7777 1.7931 1.7966 1.7696
165 อัตรากลาง 1.7714 1.7683 1.7839 1.7870 1.7600
166 โปแลนด์ : สล็อตตี (PLN)
167 ซื้อ 8.3677 8.3254 8.3324 8.3552 8.3335
168 ขาย 8.4541 8.4149 8.4189 8.4459 8.4248
169 อัตรากลาง 8.4109 8.3702 8.3757 8.4006 8.3792
170 ศรีลังกา : รูปี ศรีลังกา (LKR)
171 ซื้อ 0.1747 0.1732 0.1731 0.1729 0.1724
172 ขาย 0.1765 0.1751 0.1749 0.1747 0.1743
173 อัตรากลาง 0.1756 0.1742 0.1740 0.1738 0.1734
174 อิรัก : ดีนาร์ อิรัก (IQD)
175 ซื้อ 0.0261 0.0260 0.0262 0.0263 0.0262
176 ขาย 0.0264 0.0263 0.0265 0.0266 0.0265
177 อัตรากลาง 0.0263 0.0262 0.0264 0.0265 0.0264
178 บาห์เรน : ดีนาร์ บาห์เรน (BHD)
179 ซื้อ 82.6467 82.4371 83.0215 83.2576 83.0650
180 ขาย 83.5005 83.3231 83.8833 84.1613 83.9751
181 อัตรากลาง 83.0736 82.8801 83.4524 83.7095 83.5201
182 โอมาน : เรียล โอมาน (OMR)
183 ซื้อ 80.9294 80.7242 81.2964 81.5275 81.3390
184 ขาย 81.7655 81.5917 82.1403 82.4125 82.2301
185 อัตรากลาง 81.3475 81.1580 81.7184 81.9700 81.7846
186 จอร์แดน : ดอลลาร์ จอร์แดน (JOD)
187 ซื้อ 43.9090 43.7976 44.1081 44.2335 44.1312
188 ขาย 44.3626 44.2683 44.5660 44.7136 44.6147
189 อัตรากลาง 44.1358 44.0330 44.3371 44.4736 44.3730
190 กาตาร์ : เรียล กาตาร์ (QAR)
191 ซื้อ 8.5568 8.5339 8.5956 8.6200 8.5994
192 ขาย 8.6452 8.6256 8.6848 8.7136 8.6936
193 อัตรากลาง 8.6010 8.5798 8.6402 8.6668 8.6465
194 มัลดีฟส์ : รูฟียา (MVR)
195 ซื้อ 2.0154 2.0103 2.0245 2.0303 2.0256
196 ขาย 2.0362 2.0319 2.0455 2.0523 2.0478
197 อัตรากลาง 2.0258 2.0211 2.0350 2.0413 2.0367
198 เนปาล : รูปี เนปาล (NPR)
199 ซื้อ 0.2740 0.2731 0.2751 0.2759 0.2750
200 ขาย 0.2768 0.2760 0.2779 0.2789 0.2780
201 อัตรากลาง 0.2754 0.2746 0.2765 0.2774 0.2765
202 ปาปัวนิวกินี : คีนา (PGK)
203 ซื้อ 9.2539 9.2304 9.2958 9.3223 9.3007
204 ขาย 9.3495 9.3296 9.3923 9.4235 9.4026
205 อัตรากลาง 9.3017 9.2800 9.3441 9.3729 9.3517
206 อิสราเอล : เชคเกิล อิสราเอล (ILS)
207 ซื้อ 8.5782 8.5005 8.5052 8.5424 8.5505
208 ขาย 8.6668 8.5919 8.5935 8.6351 8.6442
209 อัตรากลาง 8.6225 8.5462 8.5494 8.5888 8.5974
210 ฮังการี : ฟอรินท์ (HUF)
211 ซื้อ 0.1129 0.1131 0.1128 0.1130 0.1125
212 ขาย 0.1141 0.1143 0.1140 0.1143 0.1137
213 อัตรากลาง 0.1135 0.1137 0.1134 0.1137 0.1131
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ