อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX และองค์ประกอบ ประจำวันที่ 21 พ.ค.62

ข่าวหุ้น-การเงิน 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 10:12 น. —ธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Thai Bath Interest Rate Fixing - THBFIX (หน่วย: ร้อยละต่อปี)
     ระยะ    อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX
     ข้ามคืน      1.62435
     1 สัปดาห์     1.61141
     1 เดือน      1.67569
     3 เดือน      1.75186
     6 เดือน      1.77988
     1 ปี       1.88372
USDTHB Spot Rate = 31.9264 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
USDTHB Forward Points (หน่วย: สตางค์)
     ระยะ     Forward Points
     ข้ามคืน      -0.0668
     1 สัปดาห์     -0.5000
     1 เดือน      -2.2000
     3 เดือน      -6.4500
     6 เดือน     -13.1500
     1 ปี       -25.3500
ที่มา:
1. สถาบันการเงินที่เป็นผู้นำส่งข้อมูลสำหรับจัดทำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX
2. นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
3. Thomson Reuters (Refinitiv)
หมายเหตุ:
1/ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX และองค์ประกอบคำนวณจากข้อมูลธุรกรรม USDTHB FX Spot และ USDTHB FX Swap ของ Contributing Bank
2/ NY HOL สำหรับกรณีที่ไม่มีธุรกรรม USDTHB FX Swap ที่เป็น Qualified Transaction สำหรับคำนวณ THBFIX ในวันทำการนั้น เนื่องการเป็นวันหยุดทำการสหรัฐฯ
3/ NO FIX สำหรับกรณีที่ไม่มีธุรกรรม USDTHB FX Spot หรือ USDTHB FX Swap ที่เป็น Qualified Transaction สำหรับคำนวณ THBFIX ติดต่อกันเกิน 3 วันทำการ
4/ ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX และ USDTHB Spot Rate ในแต่ละวันทำการเผยแพร่เวลา 19.00 น. หรือ 20.00 น. ของวันทำการนั้น
ส่วนข้อมูล USDTHB Forward Points เผยแพร่เวลา 9.30 น. ของวันทำการถัดไป
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ