อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX และองค์ประกอบ ประจำวันที่ 22 พ.ค.62

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 23, 2019 10:08 —ธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Thai Bath Interest Rate Fixing - THBFIX (หน่วย: ร้อยละต่อปี)

ระยะ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX

     ข้ามคืน       1.69804
     1 สัปดาห์      1.70186
     1 เดือน      1.69634
     3 เดือน      1.74582
     6 เดือน      1.75964
     1 ปี        1.87460

USDTHB Spot Rate = 31.9916 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

USDTHB Forward Points (หน่วย: สตางค์)

     ระยะ     Forward Points
     ข้ามคืน       -0.0604
     1 สัปดาห์      -0.4450
     1 เดือน      -2.1000
     3 เดือน      -6.6625
     6 เดือน      -13.5500
     1 ปี       -26.0000

ที่มา:
1. สถาบันการเงินที่เป็นผู้นำส่งข้อมูลสำหรับจัดทำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX
2. นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
3. Thomson Reuters (Refinitiv)
หมายเหตุ:
1/ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX และองค์ประกอบคำนวณจากข้อมูลธุรกรรม USDTHB FX Spot และ USDTHB FX Swap ของ Contributing Bank
2/ NY HOL สำหรับกรณีที่ไม่มีธุรกรรม USDTHB FX Swap ที่เป็น Qualified Transaction สำหรับคำนวณ THBFIX ในวันทำการนั้น เนื่องการเป็นวันหยุดทำการสหรัฐฯ
3/ NO FIX สำหรับกรณีที่ไม่มีธุรกรรม USDTHB FX Spot หรือ USDTHB FX Swap ที่เป็น Qualified Transaction สำหรับคำนวณ THBFIX ติดต่อกันเกิน 3 วันทำการ
4/ ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX และ USDTHB Spot Rate ในแต่ละวันทำการเผยแพร่เวลา 19.00 น. หรือ 20.00 น. ของวันทำการนั้น
ส่วนข้อมูล USDTHB Forward Points เผยแพร่เวลา 9.30 น. ของวันทำการถัดไป

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ