ข่าว สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ล่าสุด

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2562

1 พ.ย. 62 15:10 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2562 เท่ากับ 104.7 เทียบกับเดือนตุลาคม 2561 ลดลงร้อยละ 3.1 (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ห้า... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนตุลาคม 2562

1 พ.ย. 62 15:08 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนตุลาคม 2562 (ปี2553 100) เท่ากับ 100.9... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนตุลาคม 2562

1 พ.ย. 62 15:06 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนตุลาคม 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.11 (YoY)เป็นการชะลอตัวต่ำสุดในรอบ 28เดือน... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนกันยายน 2562 และเฉลี่ยระยะ 9 เดือนของปี...

25 ต.ค. 62 15:13 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนกันยายน 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (YoY) ปัจจัยหลักเป็นผลจากราคาในหมวดสินค้าเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร ยังคงปรับตัวสูงขึ้น... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน 2562

1 ต.ค. 62 13:56 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 46.0 เมื่อเทียบกับระดับ 47.2 ในเดือนก่อนหน้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายน 2562 โดยรวม อยู่ที่ระดับ 46.0... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2562 และเฉลี่ยระยะ 9 เดือนของปี...

1 ต.ค. 62 13:46 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนกันยายน 2562 และเฉลี่ยระยะ 9 เดือนของปี...

1 ต.ค. 62 13:45 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของดัชนี... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนกันยายน 2562 และเฉลี่ยระยะ 9...

1 ต.ค. 62 13:44 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 1. เดือนสิงหาคม 2562 (MoM) สูงขึ้น 0.10 2. เดือนกันยายน 2561 (YoY) สูงขึ้น 0.32 3. เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค. ก.ย.) ปี 2562... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนสิงหาคม 2562

25 ก.ย. 62 13:48 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ 100.9 (ปี 2555 100) เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 สูงขึ้นใน อัตราชะลอลงที่ร้อยละ 0.3 (YoY)... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนสิงหาคม 2562

2 ก.ย. 62 11:45 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนสิงหาคม 2562 โดยรวม อยู่ที่ระดับ 47.2 ปรับตัวลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ระดับ 47.8 ลดลงเป็นเดือนที่ 5... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนสิงหาคม 2562

2 ก.ย. 62 11:40 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของดัชนี... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนสิงหาคม...

2 ก.ย. 62 11:39 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 1. เดือนกรกฎาคม 2562 (MoM) ลดลง 0.19 2. เดือนสิงหาคม 2561 (YoY) สูงขึ้น 0.52 3. ระยะ 8 เดือน (ม.ค. ส.ค) ปี 2562... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2562

2 ก.ย. 62 11:22 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนกรกฎาคม 2562

26 ส.ค. 62 11:43 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนกรกฎาคม 2562 เท่ากับ 101.2 (ปี 2555 100) เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.6 (YoY)... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกรกฎาคม 2562

1 ส.ค. 62 14:36 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกรกฎาคม 2562 โดยรวม อยู่ที่ระดับ 47.8 ปรับตัวลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ที่ระดับ 48.1 ลดลงเป็นเดือนที่ 4... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2562

1 ส.ค. 62 14:33 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนกรกฎาคม 2562

1 ส.ค. 62 14:32 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของดัชนี... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนกรกฎาคม...

1 ส.ค. 62 14:30 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 1. เดือนมิถุนายน 2562 (MoM) สูงขึ้น 0.06 2. เดือนกรกฎาคม 2561 (YoY) สูงขึ้น 0.98 3. ระยะ 7 เดือน (ม.ค. ก.ค) ปี 2562... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนมิถุนายน 2562 และระยะ 6 เดือนแรกของปี...

25 ก.ค. 62 14:15 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนมิถุนายน 2562 เท่ากับ 101.1 (ปี 2555 100) เทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (YoY) เป็นการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายน 2562

1 ก.ค. 62 11:53 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 48.1 จากเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ระดับ 51.2 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายน 2562 โดยรวม อยู่ที่ระดับ 48.1... อ่านต่อ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ