ข่าวสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าล่าสุด

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนธันวาคม 2566 และปี 2566

เศรษฐกิจ 25 ม.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนธันวาคม 2566 เท่ากับ 109.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.4 (YoY) ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนพฤศจิกายน... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนธันวาคม 2566

เศรษฐกิจ 5 ม.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธันวาคม 2566 เท่ากับ 54.8 60.0 เศรษฐกิจไทยยังเสี่ยง น้ำมันเชื้อเพลิง... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2566 ไตรมาสที่ 4 และปี 2566

เศรษฐกิจ 5 ม.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2566 เท่ากับ 112.0 เดือนธันวาคม 2565 (YoY)ลดลงร้อยละ 0.4... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนธันวาคม 2566 และปี 2566

เศรษฐกิจ 5 ม.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA:Classificationof ProductsbyActivity)เดือนธันวาคม 2566 (ปี 2558 100) เท่ากับ... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนธันวาคม 2566 และปี...

เศรษฐกิจ 5 ม.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงร้อยละ1. เดือนธันวาคม2565 (YoY)ลดลง 0.83 2. เดือนพฤศจิกายน 2566 (MoM) ลดลง 0.46 3.เฉลี่ย ปี 2566 เทียบกับ ปี 2565 (AoA)... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2566

เศรษฐกิจ 25 ธ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนพฤศจิกายน 2566 เท่ากับ 109.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ที่ร้อยละ 1.3 (YoY)... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

เศรษฐกิจ 7 ธ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2566 เท่ากับ 55.0 การปรับลดครั้งแรกในรอบ 4 เดือน... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2556

เศรษฐกิจ 7 ธ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า เดือนพฤศจิกายน 2565 (YoY)ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.3 สาเหตุหลักจากหมวดเหล็กและผลิตเหล็ก ลดลงร้อยละ 3.0 จากปัญหาวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของจีนทำให้มีอุปทานเหล็... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2566

เศรษฐกิจ 7 ธ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA:Classificationof ProductsbyActivity)เดือนพฤศจิกายน 2566 (ปี 2558 100) เท่ากับ... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนพฤศจิกายน...

เศรษฐกิจ 7 ธ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า Highlights ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยเดือนพฤศจิกายน 2566 เท่ากับ 107.45 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงร้อยละ 0.44... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนตุลาคม 2566

เศรษฐกิจ 7 พ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนตุลาคม 2566 ปรับเพิ่มเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 55.8จาก 55.7 ในเดือนก่อนหน้า โดยปรับเพิ่มต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2556

เศรษฐกิจ 7 พ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2566 เท่ากับ 112.7 เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงร้อยละ1. เดือนตุลาคม 2565... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนตุลาคม 2566

เศรษฐกิจ 7 พ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products byActivity)เดือนตุลาคม 2566 (ปี 2558 100) เท่ากับ... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนตุลาคม...

เศรษฐกิจ 7 พ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงร้อยละ1. เดือนตุลาคม2565 (YoY)ลดลง 0.31 2. เดือนกันยายน 2566 (MoM) ลดลง 0.28 3.เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค. ต.ค.) ปี 2566... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนกันยายน 2566 และเฉลี่ยระยะ 9 เดือนของปี...

เศรษฐกิจ 25 ต.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนกันยายน 2566 เท่ากับ 109.7เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นต่อเนื่อง ที่ร้อยละ 1.7... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนตุลาคม 2566

เศรษฐกิจ 25 ต.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนกันยายน 2566 เท่ากับ 109.7เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นต่อเนื่อง ที่ร้อยละ 1.7... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน 2566

เศรษฐกิจ 5 ต.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนกันยายน 2566 ปรับเพิ่มมาอยู่ที่ระดับ 55.7จากระดับ 53.4 ในเดือนก่อนหน้า... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2566 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2566

เศรษฐกิจ 5 ต.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2566 เท่ากับ 112.6เมื่อเทียบกับ เดือนกันยายน 2565 (YoY)ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง หากพิจารณาเป็น... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนกันยายน 2566 และเฉลี่ยระยะ 9 เดือนของปี...

เศรษฐกิจ 5 ต.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products byActivity)เดือนกันยายน 2566 (ปี 2558 100) เท่ากับ... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนกันยายน 2566...

เศรษฐกิจ 5 ต.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า Highlights ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยเดือนกันยายน 2566เท่ากับ 108.02 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 0.30... อ่านต่อ


ข่าวสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ก่อน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 11:54 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ