ข่าวสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าล่าสุด

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน 2563

เศรษฐกิจ 5 ต.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 45.1 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนกันยายน 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 45.1... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2563 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2563

เศรษฐกิจ 5 ต.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 104.6 เทียบกับเดือนกันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 1.2 (YoY) ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 2.2... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนกันยายน 2563 และเฉลี่ยระยะ 9 เดือนของปี...

เศรษฐกิจ 5 ต.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนกันยายน 2563 (ปี 2553 100) เท่ากับ 100.0... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนสิงหาคม 2563

เศรษฐกิจ 25 ก.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนสิงหาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ยังคงหดตัวน้อยลงอย่างต่อเนื่อง อยู่ที่ร้อยละ 0.4 (YoY)... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนสิงหาคม 2563

เศรษฐกิจ 3 ก.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเดือนสิงหาคม 2563ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 43.0 เทียบกับระดับ 41.0 ในเดือนก่อนหน้า... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2563

เศรษฐกิจ 3 ก.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2563 เท่ากับ 104.4 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 ลดลงร้อยละ 2.2 (YoY) ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 1.8... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนสิงหาคม 2563

เศรษฐกิจ 3 ก.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนสิงหาคม 2563 (ปี 2553 100) เท่ากับ 100.0... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนสิงหาคม...

เศรษฐกิจ 3 ก.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า Highlights อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันของในรอบ 6 เดือน และเป็นการหดตัวในอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนกรฎาคม 2563

เศรษฐกิจ 25 ส.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนกรกฎาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.0 (YoY)หดตัวน้อยลงต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกรกฎาคม 2563

เศรษฐกิจ 6 ส.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเดือนกรกฎาคม 2563 ปรับตัวลดลง อยู่ที่ระดับ 41.0 เมื่อเทียบกับระดับ 42.5 ในเดือนก่อนหน้า... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนมิถุนายน 2563 และระยะ 6 เดือนแรกของปี...

เศรษฐกิจ 6 ส.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนมิถุนายน 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.5 (YoY) หดตัวน้อยลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2563

เศรษฐกิจ 6 ส.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2563 เท่ากับ 104.7 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 ลดลงร้อยละ 1.8 (YoY) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนกรกฎาคม 2563

เศรษฐกิจ 6 ส.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนกรกฎาคม 2563 (ปี 2553 100) เท่ากับ 99.5... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนกรกฎาคม...

เศรษฐกิจ 6 ส.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1. เดือนกรกฎาคม2562 (YoY) ลดลง 0.98 2. เดือนมิถุนายน 2563 (MoM) สูงขึ้น 0.66 3. เฉลี่ย 7 เดือน (ม.ค. ก.ค.) ปี 2563... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายน 2563

เศรษฐกิจ 3 ก.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเดือนมิถุนายน 2563 ปรับตัวสูงขึ้น โดยอยู่ที่ระดับ 42.5 เมื่อเทียบกับระดับ 38.1... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2563 และเฉลี่ยระยะ 6 เดือนของปี...

เศรษฐกิจ 3 ก.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2563 เท่ากับ 104.1 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 ลดลงร้อยละ 2.9 (YoY) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนมิถุนายน 2563 และระยะ 6 เดือนแรกของปี...

เศรษฐกิจ 3 ก.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนมิถุนายน 2563 (ปี 2553 100) เท่ากับ 98.9... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนมิถุนายน 2563 และระยะ 6...

เศรษฐกิจ 3 ก.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า Highlight: อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมิถุนายน 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.57 (YoY)หดตัวน้อยลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ที่ลดลงร้อยละ... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนพฤษภาคม 2563

เศรษฐกิจ 25 มิ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนพฤษภาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 2.3 (YoY)ติดลบในอัตราน้อยลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนพฤษภาคม 2563

เศรษฐกิจ 4 มิ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเดือนพฤษภาคม 2563 ปรับตัวสูงขึ้น โดยอยู่ที่ระดับ 38.1 เมื่อเทียบกับระดับ 33.3 ในเดือนก่อนหน้า... อ่านต่อ


ข่าวสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ก่อน 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 15:00 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ