ข่าวสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าล่าสุด

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2563 ไตรมาสที่ 4 และปี 2563

เศรษฐกิจ 5 ม.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 105.8 เทียบกับเดือนธันวาคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.8 (YoY)... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนธันวาคม 2563 และปี 2563

เศรษฐกิจ 5 ม.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนธันวาคม 2563 (ปี 2553 100) เท่ากับ 99.8... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือน ธันวาคม 2563 และ ปี 2563

เศรษฐกิจ 5 ม.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 1. เดือนธันวาคม2562 (YoY)ลดลง 0.27 2. เดือนพฤศจิกายน 2563 (MoM) สูงขึ้น0.15 3.เฉลี่ย ปี 2563 เทียบกับ ปี2562 (AoA) ลดลง 0.85 4. ไตรมาสที่ 4ปี... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2563

เศรษฐกิจ 25 ธ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนพฤศจิกายน 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (YoY) กลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 10 เดือน ประกอบด้วย... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

เศรษฐกิจ 4 ธ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนพฤศจิกายน 2563 ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ระดับ 46.3 จากระดับ 44.6 ในเดือนก่อนหน้า... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2563

เศรษฐกิจ 4 ธ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 105.1 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (YoY)... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือน พฤศจิกายน 2563

เศรษฐกิจ 4 ธ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนพฤศจิกายน 2563 (ปี 2553 100) เท่ากับ 99.5... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือน พฤศจิกายน...

เศรษฐกิจ 4 ธ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า Highlights อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤศจิกายน 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 0.41 (YoY) เป็นการหดตัวในอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบ 9 เดือน... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนตุลาคม 2563

เศรษฐกิจ 25 พ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนตุลาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน หดตัวลดลงที่ร้อยละ 0.1 (YoY) และหดตัวในอัตราที่น้อยที่สุดในรอบ 9 เดือน... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนตุลาคม 2563

เศรษฐกิจ 5 พ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนตุลาคม 2563 เท่ากับ 44.6 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนตุลาคม 2563ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2563

เศรษฐกิจ 5 พ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2563 เท่ากับ 104.9 เทียบกับเดือนตุลาคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (YoY) ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 1.2... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนตุลาคม 2563

เศรษฐกิจ 5 พ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนตุลาคม 2563 (ปี 2553 100) เท่ากับ 100.0... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนตุลาคม 2563

เศรษฐกิจ 5 พ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า Highlights ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนตุลาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนกันยายน 2563 และเฉลี่ยระยะ 9 เดือนของปี...

เศรษฐกิจ 26 ต.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนกันยายน 2563 ลดลงร้อยละ 0.6 (YoY) หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวลดลง ประกอบด้วยหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 25.0... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน 2563

เศรษฐกิจ 5 ต.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 45.1 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนกันยายน 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 45.1... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2563 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2563

เศรษฐกิจ 5 ต.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 104.6 เทียบกับเดือนกันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 1.2 (YoY) ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 2.2... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนกันยายน 2563 และเฉลี่ยระยะ 9 เดือนของปี...

เศรษฐกิจ 5 ต.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนกันยายน 2563 (ปี 2553 100) เท่ากับ 100.0... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนสิงหาคม 2563

เศรษฐกิจ 25 ก.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนสิงหาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ยังคงหดตัวน้อยลงอย่างต่อเนื่อง อยู่ที่ร้อยละ 0.4 (YoY)... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนสิงหาคม 2563

เศรษฐกิจ 3 ก.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเดือนสิงหาคม 2563ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 43.0 เทียบกับระดับ 41.0 ในเดือนก่อนหน้า... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2563

เศรษฐกิจ 3 ก.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2563 เท่ากับ 104.4 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 ลดลงร้อยละ 2.2 (YoY) ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 1.8... อ่านต่อ


ข่าวสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ก่อน 3 กันยายน พ.ศ. 2563 14:28 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ