ข่าว สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ล่าสุด

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนธันวาคม 2562

3 ม.ค. 63 15:39 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเดือนธันวาคม 2562 ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 44.5 เท่ากับเดือนพฤศจิกายน 2562... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2562

3 ม.ค. 63 15:34 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 105.0 เทียบกับ เดือนธันวาคม 2561 ลดลงร้อยละ 2.1 (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนธันวาคม 2562

3 ม.ค. 63 15:33 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนธันวาคม 2562 (ปี 2553 100) เท่ากับ 100.7... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนธันวาคม2562 และปี 2562

3 ม.ค. 63 15:32 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนธันวาคม 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.87... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2562

25 ธ.ค. 62 15:37 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนพฤศจิกายน 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (YoY) เป็นการปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

3 ธ.ค. 62 11:34 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยรวม อยู่ที่ระดับ 44.5 ปรับตัวลดลง จากระดับ 46.3 ในเดือนตุลาคม 2562... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2562

3 ธ.ค. 62 11:29 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 104.7 เทียบกับ เดือนพฤศจิกายน 2561 ลดลงร้อยละ 3.1 (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่หก... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2562

3 ธ.ค. 62 11:27 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนพฤศจิกายน 2562 (ปี 2553 100) เท่ากับ 100.4... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2562

3 ธ.ค. 62 11:25 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนพฤศจิกายน 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.21 (YoY)(เดือนตุลาคม 2562ร้อยละ... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนตุลาคม 2562

25 พ.ย. 62 11:31 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนตุลาคม 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.2 (YoY) ปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 37 เดือน... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2562

1 พ.ย. 62 15:10 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2562 เท่ากับ 104.7 เทียบกับเดือนตุลาคม 2561 ลดลงร้อยละ 3.1 (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ห้า... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนตุลาคม 2562

1 พ.ย. 62 15:08 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนตุลาคม 2562 (ปี2553 100) เท่ากับ 100.9... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนตุลาคม 2562

1 พ.ย. 62 15:06 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนตุลาคม 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.11 (YoY)เป็นการชะลอตัวต่ำสุดในรอบ 28เดือน... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนตุลาคม 2562

1 พ.ย. 62 11:35 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนตุลาคม 2562 โดยรวม อยู่ที่ระดับ 46.3 ปรับตัวสูงขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน จากระดับ 46.0 ในเดือนกันยายน 2562... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนกันยายน 2562 และเฉลี่ยระยะ 9 เดือนของปี...

25 ต.ค. 62 15:13 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนกันยายน 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (YoY) ปัจจัยหลักเป็นผลจากราคาในหมวดสินค้าเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร ยังคงปรับตัวสูงขึ้น... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน 2562

1 ต.ค. 62 13:56 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 46.0 เมื่อเทียบกับระดับ 47.2 ในเดือนก่อนหน้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายน 2562 โดยรวม อยู่ที่ระดับ 46.0... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2562 และเฉลี่ยระยะ 9 เดือนของปี...

1 ต.ค. 62 13:46 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนกันยายน 2562 และเฉลี่ยระยะ 9 เดือนของปี...

1 ต.ค. 62 13:45 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของดัชนี... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนกันยายน 2562 และเฉลี่ยระยะ 9...

1 ต.ค. 62 13:44 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 1. เดือนสิงหาคม 2562 (MoM) สูงขึ้น 0.10 2. เดือนกันยายน 2561 (YoY) สูงขึ้น 0.32 3. เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค. ก.ย.) ปี 2562... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนสิงหาคม 2562

25 ก.ย. 62 13:48 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ 100.9 (ปี 2555 100) เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 สูงขึ้นใน อัตราชะลอลงที่ร้อยละ 0.3 (YoY)... อ่านต่อ


ข่าวสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ก่อน 25 กันยายน พ.ศ. 2562 13:48 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ