ข่าวสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าล่าสุด

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนธันวาคม 2565

เศรษฐกิจ 5 ม.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนธันวาคม 2565 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50.4 จากระดับ 49.9 ในเดือนก่อนหน้า... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2565 ไตรมาสที่ 4 และปี 2565

เศรษฐกิจ 5 ม.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2565 เท่ากับ 119.4 เทียบกับเดือนธันวาคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 3.6 (YoY) เป็นผลจากดัชนีราคาที่สูงขึ้นในทุกหมวด... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนธันวาคม 2565 และปี 2565

เศรษฐกิจ 5 ม.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนธันวาคม 2565 (ปี 2558 100) เท่ากับ 110.9... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนธันวาคม 2565 และปี...

เศรษฐกิจ 5 ม.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า Highlights ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือนธันวาคม 2565 เท่ากับ 107.86 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 5.89... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2565

เศรษฐกิจ 28 ธ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สนักงนนโยบยและยุทธศสตร์กรค (สนค.)ดัชนีราคาส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 108.0 ดัชนีราคานำเข้าเดือนพฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 111.6... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

เศรษฐกิจ 7 ธ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 49.9 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน2565 7ธันวาคม... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2565

เศรษฐกิจ 7 ธ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 119.6 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2564 สูงขึ้นร้อยละ 3.1 (YoY) สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอลง... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2565

เศรษฐกิจ 7 ธ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนพฤศจิกายน 2565 (ปี 2558 100) เท่ากับ 113.7... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนพฤศจิกายน...

เศรษฐกิจ 7 ธ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงร้อยละ1. เดือนพฤศจิกายน2564 (YoY)สูงขึ้น5.55 2. เดือนตุลาคม 2565 (MoM) ลดลง 0.13 3.เฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค. พ.ย.) ปี 2565... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนตุลาคม 2565

เศรษฐกิจ 25 พ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนตุลาคม 2565 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวที่ร้อยละ 3.2 (YoY) ชะลอตัวจากร้อยละ 4.1 ในเดือนก่อนหน้า... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2565

เศรษฐกิจ 7 พ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2565 เท่ากับ 119.6 เทียบกับเดือนตุลาคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 3.6 (YoY) สูงขึ้นในอัตราชะลอลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนตุลาคม 2565

เศรษฐกิจ 7 พ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนตุลาคม 2565 (ปี 2558 100) เท่ากับ 115.2... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนตุลาคม...

เศรษฐกิจ 7 พ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า Highlights อัตราเงินเฟ้อเดือนตุลาคม 2565 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 5.98... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนตุลาคม 2565

เศรษฐกิจ 4 พ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนตุลาคม 2565 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 47.7จากระดับ 46.4ในเดือนก่อนหน้า แม้ว่าจะยังคงอยู่ในช่วงไม่เชื่อมั่น... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนกันยายน 2565 และเฉลี่ยระยะ 9 เดือนของปี...

เศรษฐกิจ 25 ต.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนกันยายน 2565 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวที่ร้อยละ 4.1 (YoY) ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน 2565

เศรษฐกิจ 10 ต.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกรกฎาคม 2565 เท่ากับ 45.5 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยยังเสี่ยง... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2565 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2565

เศรษฐกิจ 10 ต.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2565 เท่ากับ 119.5 เทียบกับเดือนกันยายน 2564 สูงขึ้นร้อยละ 5.2 (YoY) ยังคงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนกันยายน 2565 และเฉลี่ยระยะ 9 เดือนของปี...

เศรษฐกิจ 10 ต.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนกันยายน 2565 (ปี 2558 100) เท่ากับ 113.8... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนกันยายน 2565...

เศรษฐกิจ 10 ต.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงร้อยละ1. เดือนกันยายน2564 (YoY)สูงขึ้น6.41 2. เดือนสิงหาคม 2565 (MoM) สูงขึ้น0.22 3.เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค. ก.ย.) ปี 2565... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนสิงหาคม 2565

เศรษฐกิจ 26 ก.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออกเดือนสิงหาคม 2565 เท่ากับ 108.2 ดัชนีราคานำเข้าเดือนสิงหาคม 2565 เท่ากับ 113.0 เมื่อเทียบกับระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงร้อยละเมื่อเทียบกับระ... อ่านต่อ


ข่าวสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ก่อน 26 กันยายน พ.ศ. 2565 12:00 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ