ขออนุมัติกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เวียดนาม (JCBC) ครั้งที่ 2

ข่าวการเมือง Tuesday March 17, 2015 18:27 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

1.เห็นชอบกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เวียดนาม (JCBC) ครั้งที่ 2

2. เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับฝ่ายเวียดนามตามประเด็นที่อยู่ในกรอบการหารือ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของฝ่ายไทยและการส่งเสริมความสัมพันธ์กับเวียดนาม และเมื่อได้จัดทำบันทึกการประชุมแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

สาระสำคัญของกรอบการหารือดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศได้ดำเนินการร่วมกันไว้ ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะแก้ไข พัฒนาและ/หรือผลักดันให้เกิดความคืบหน้า เพื่อประโยชน์ของการดำเนินความสัมพันธ์ โดยประเด็นสำคัญที่จะมีการหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการประชุมฯ อาทิ การต่างประเทศ การป้องกันประเทศและความมั่นคง การค้าและการลงทุน การลักลอบเข้ามาทำประมงในน่านน้ำไทยของเรือประมงเวียดนาม ความเชื่อมโยงในภูมิภาค ความร่วมมือด้านแรงงาน ความร่วมมือด้านการเกษตร ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม ความร่วมมือในอนุภูมิภาคและระหว่างประเทศ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 มีนาคม 2558--


แท็ก เวียดนาม   JC  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ