โครงการออกแบบและก่อสร้างศาลากลางน้ำเพื่อประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวการเมือง Tuesday September 15, 2015 17:28 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง โครงการออกแบบและก่อสร้างศาลากลางน้ำเพื่อประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ โครงการออกแบบและก่อสร้างศาลากลางน้ำเพื่อประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560

สาระสำคัญของเรื่อง

มท. รายงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทำโครงการก่อสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่พระองค์พระราชทานโครงการพระราชดำริด้านแหล่งน้ำเป็นแห่งแรกให้แก่พสกนิกรชาวไทย และพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างตรากตรำและต่อเนื่องมายาวนาน และเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ กระทรวงมหาดไทย จึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างศาลากลางน้ำ เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อน้อมเกล้าน้อยกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 15 กันยายน 2558--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ