ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 19 ธันวาคม 2543 16:27:06 น.
ทำเนียบรัฐบาล--19 ธ.ค.--นิวส์สแตนด์

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตปทุมวัน เขตมีนบุรี เขตธนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตบางซื่อ เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตดุสิต เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตบางแค เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตปทุมวัน เขตมีนบุรี เขตธนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตบางซื่อ เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตดุสิต เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตบางแค เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตปทุมวัน เขตมีนบุรี เขตธนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตบางซื่อ เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตดุสิต เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตบางแค เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

2. กำหนดวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง ดังนี้
2.1 วันเลือกตั้ง กำหนดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 เป็นวันเลือกตั้ง

2.2 ระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 ถึงวันที่5 มกราคม พ.ศ. 2544 รวม 5 วัน และวันปิดการรับสมัครห่างจากวันเลือกตั้งเป็นเวลา 37 วัน อันเป็นระยะเวลาพอสมควรที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะทำการหาเสียงเลือกตั้ง

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดนายชวน หลีกภัย)--วันที่ 19 ธ.ค. 2543--
-สส-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง