ข่าวอินโฟเควสท์
01:08 นักวิเคราะห์หั่นตัวเลขคาดการณ์ยอดขาย iPhone XR ลง 30 ล้านเครื่อง   นายโก๊ะ หมิง ฉี ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์จากบริษัททีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล ซิเคียว…
00:42 WEF ชี้การโจมตีทางไซเบอร์,ราคาพลังงาน,ระบบธรรมาภิบาล เป็นภัยคุกคามต่อภาคธุรกิจ   เวิลด์ อิโคโนมิค ฟอรั่ม (WEF) ระบุในรายงานว่า ความปลอดภัยในโลก…
00:01 ราคาทองร่วงติดต่อกันวันที่ 7 ต่ำสุดรอบ 1 เดือน ดอลล์แข็งกดดันตลาด   ราคาทองร่วงลงติดต่อกันเป็นวันทำการที่ 7 ในวันนี้ แตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือ…
23:44 ดาวโจนส์ร่วงไม่หยุด ล่าสุดทรุดกว่า 450 จุด "แอปเปิล"ฉุดตลาด กังวลกระแส iPhone ไม่ปัง   ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงอย่างต่อเนื่องในวันนี้ ล่าสุดทรุดตัวล…

รายงานสรุปผลการหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือและการผลักดันแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 16:11:55 น.

เรื่อง รายงานสรุปผลการหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือและการผลักดันแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้

1. รับทราบรายงานสรุปผลการหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือและการผลักดันแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา

2. เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา
สาระสำคัญของเรื่อง

รายงานสรุปผลการหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือและการผลักดันแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา ระหว่างรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะในพื้นที่เป้าหมายตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา โดยมีสาระสำคัญในการกำหนดขอบเขตและความร่วมมือเชิงรุกในมาตรการต่าง ๆ อาทิ ด้านปราบปราม ให้มีการเพิ่มการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเส้นทางลักลอบค้ายาเสพติดที่สำคัญ การควบคุมและเฝ้าระวังเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น การสืบสวนปราบปรามกลุ่มผู้ผลิตและค้ายาเสพติด การเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา การประสานด้านการข่าวและการสืบสวนจับกุมผู้หลบหนีหมายจับข้ามประเทศ และขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมด้านการป้องกัน บำบัดรักษาและการพัฒนาทางเลือก ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของทั้งสองประเทศในห้วงกรอบระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ทั้งนี้ จะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมฯ เป็นรายปีเพื่อกำหนดรายละเอียด แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกลไกการประชุมทวิภาคีไทย – เมียนมา

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 สิงหาคม 2561--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง