ข่าวอินโฟเควสท์
11:10 "คอมแคสต์"เพิ่มวงเงินประมูล"สกาย"เป็น 3.9 หมื่นล้านดอลล์ ดับฝัน"ฟ็อกซ์"   บริษัท คอมแคสต์ รุกเพิ่มวงเงินประมูลซื้อกิจการบริษัท สกาย ซึ่งเป็นผู้…
10:32 จับตามาตรการจัดเก็บภาษีสหรัฐ-จีนอีกระลอกมีผลบังคับใช้ 24 ก.ย.นี้   เส้นตายของการบังคับใช้มาตรการจัดเก็บภาษีสินค้าที่สหรัฐและจีนจะนำมาใช้ตอบโต้ก…
10:01 ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีขบวนพาเหรดกองทัพอิหร่านเพิ่มเป็น 25 ราย บาดเจ็บอีก 60 ราย   เหตุโจมตีขบวนพาเหรดของกองทัพอิหร่านในเมืองอาห์วาซ ซึ่งอย…

รายงานสรุปผลการหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือและการผลักดันแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 16:11:55 น.

เรื่อง รายงานสรุปผลการหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือและการผลักดันแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้

1. รับทราบรายงานสรุปผลการหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือและการผลักดันแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา

2. เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา
สาระสำคัญของเรื่อง

รายงานสรุปผลการหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือและการผลักดันแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา ระหว่างรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะในพื้นที่เป้าหมายตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา โดยมีสาระสำคัญในการกำหนดขอบเขตและความร่วมมือเชิงรุกในมาตรการต่าง ๆ อาทิ ด้านปราบปราม ให้มีการเพิ่มการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเส้นทางลักลอบค้ายาเสพติดที่สำคัญ การควบคุมและเฝ้าระวังเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น การสืบสวนปราบปรามกลุ่มผู้ผลิตและค้ายาเสพติด การเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา การประสานด้านการข่าวและการสืบสวนจับกุมผู้หลบหนีหมายจับข้ามประเทศ และขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมด้านการป้องกัน บำบัดรักษาและการพัฒนาทางเลือก ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของทั้งสองประเทศในห้วงกรอบระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ทั้งนี้ จะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมฯ เป็นรายปีเพื่อกำหนดรายละเอียด แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกลไกการประชุมทวิภาคีไทย – เมียนมา

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 สิงหาคม 2561--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง