ข่าวอินโฟเควสท์
18:09 นายกฯ ติดตามปฏิบัติการฝนหลวงลดฝุ่นเมืองกรุง ลุ้นฝนตกช่วงค่ำวันนี้   นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โ…
17:46 สธ. เร่งสร้างความรู้ประชาชนป้องกันและทันสถานการณ์ต่อ"ภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5"   นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่า…
17:15 จีนเผยบริษัทเอกชนเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น NEEQ เพิ่มขึ้น 8 แห่ง   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน (NEEQ) หรือที่รู้จักกันในนามตลาดหลักทรัพย์แ…
17:10 เครือข่าย 2 ล้อเดินสายร่อนหนังสือไป ทษช.ช่วยแก้ปัญหากม.จราจรล้าสมัย,ขึ้นสะพาน-ลอดอุโมงค์ได้   เครือข่ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย โดยก…
17:05 เครือข่ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฯร้อง ปชป.ช่วยแก้ปัญหาเดือดร้อนจากกม.ล้าสมัย   เครือข่ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย ประมาณ 30 คน นำโดย น…

รายงานสรุปผลการหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือและการผลักดันแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 16:11:55 น.

เรื่อง รายงานสรุปผลการหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือและการผลักดันแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้

1. รับทราบรายงานสรุปผลการหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือและการผลักดันแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา

2. เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา
สาระสำคัญของเรื่อง

รายงานสรุปผลการหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือและการผลักดันแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา ระหว่างรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะในพื้นที่เป้าหมายตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา โดยมีสาระสำคัญในการกำหนดขอบเขตและความร่วมมือเชิงรุกในมาตรการต่าง ๆ อาทิ ด้านปราบปราม ให้มีการเพิ่มการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเส้นทางลักลอบค้ายาเสพติดที่สำคัญ การควบคุมและเฝ้าระวังเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น การสืบสวนปราบปรามกลุ่มผู้ผลิตและค้ายาเสพติด การเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา การประสานด้านการข่าวและการสืบสวนจับกุมผู้หลบหนีหมายจับข้ามประเทศ และขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมด้านการป้องกัน บำบัดรักษาและการพัฒนาทางเลือก ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของทั้งสองประเทศในห้วงกรอบระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ทั้งนี้ จะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมฯ เป็นรายปีเพื่อกำหนดรายละเอียด แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกลไกการประชุมทวิภาคีไทย – เมียนมา

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 สิงหาคม 2561--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง