ข่าวอินโฟเควสท์
23:55 ชาวคาตาลันเรือนหมื่นเดินประท้วงที่บาร์เซโลนา คัดค้านศาลสเปนสั่งจำคุกกลุ่มผู้นำ   สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ชาวคาตาลันหลายหมื่นคนได้เดินทางมา…
23:32 IMF มองเศรษฐกิจเอเชียน่าเป็นห่วง จากปัจจัยสงครามการค้า-เศรษฐกิจจีนชะลอตัว   กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจของเอเชียมีแนวโ…
23:01 ประธานเฟดดัลลัสเผยเฟดยังไม่เดินหน้าลดดอกเบี้ยเต็มตัว หวังประเมินผลกระทบวงกว้าง   นายโรเบิร์ต แคปแลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดัลลัส เปิด…
22:29 ประธาน ECB เตือนยูโรโซนเสี่ยงเกิดฟองสบู่ จับตาตลาดเงิน-อสังหาฯ   นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ออกมาเตือนว่า ตลาดเงินและอสังหา…
22:02 ที่ปรึกษาทำเนียบขาวแย้มสหรัฐ-จีนอาจปิดดีลเฟสแรกได้ในเวทีเอเปคพ.ย.นี้   นายปีเตอร์ นาวาร์โร ที่ปรึกษานโยบายการค้าประจำทำเนียบขาว เปิดเผยว่า นายโ…

การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของไทยในองค์กร Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 8 มกราคม 2562 18:47:21 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกองค์กร Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) โดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน และเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำภาคยานุวัติสารและดำเนินการมอบภาคยานุวัติสารให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีในฐานะผู้เก็บรักษา หรือผู้อำนวยการบริหารของสำนักเลขาธิการฯ (Executive Director of the Secretariat) แล้วแต่กรณีตามนัยข้อ 18 ของข้อตกลงฯ [หัวข้อการเก็บรักษา (ตามข้อ3.2)] ของข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (AFoCO) (ข้อตกลงฯ) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ

สำหรับงบประมาณที่เป็นเงินอุดหนุนรายปีในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) จัดตั้งขึ้นจากการประชุม ASEAN-ROK Special Ministerial Meeting on Forestry เมื่อปี พ.ศ. 2557 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี และการประชุม 6th Meeting of the Dialogue for the Establishment of Asian Forest Cooperation Organization เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และป้องกันการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ สนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม้ยั่งยืน และส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว ตลอดจนแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบันมีประเทศผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิก AFoCO อย่างเป็นทางการแล้ว 7 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต ราชอาณาจักรภูฏาน ราชาอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการด้านป่าไม้จากรัฐบาลเกาหลีด้วยดีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดภายใต้ความร่วมมือ ASEAN-ROK Forest Cooperation: AFoCo ทั้งทางด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ การฝึกอบรมและสัมมนา การสนับสนุนการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ Korea Forest Service of Republic of Korea มีหนังสือเชิญประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (AFoCO) โดยการที่ประเทศไทยสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีโดยรวมของประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 8 มกราคม 2562--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง