การปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ จากระบบ HS 2012 เป็นระบบ HS 2017 ของบัญชีกฎถิ่นกำเนิดสินค้า เฉพาะรายสินค้า

ข่าวการเมือง Monday February 18, 2019 17:29 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ จากระบบ HS 2012 เป็นระบบ HS 2017 ของบัญชีกฎถิ่นกำเนิดสินค้า เฉพาะรายสินค้า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์จากระบบ HS 2012 เป็นระบบ HS 2017 ของบัญชีกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ (ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area: AANZFTA) เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการให้กฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า ภายใต้ AANZFTA ในระบบ HS 2017 มีผลใช้บังคับภายในประเทศต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ

สาระสำคัญของการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์จากระบบ HS 2012 เป็นระบบ HS 2017 ของบัญชีกฎถิ่นกำเนิดสินค้า เฉพาะรายสินค้า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ เป็นการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ทุก ๆ 5 ปี ขององค์การศุลกากรโลก (WCO) ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงและปรับโอนกฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า (PSRs) จากพิกัดศุลกากรระบบ HS 2012 เป็นระบบ HS 2017 จำนวน 5,387 รายการ แบ่งลักษณะการปรับโอนเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

(1) สินค้าที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนพิกัดศุลกากร จำนวน 4,857 รายการ

(2) สินค้าที่มีการปรับเปลี่ยนพิกัดศุลกากร แต่ไม่เปลี่ยนเกณฑ์ถิ่นกำเนินสินค้าเดิม จำนวน 511 รายการ และ

(3) สินค้าที่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรและมีการปรับเกณฑ์ถิ่นกำเนินสินค้าให้สอดคล้องตามระบบ HS 2017 จำนวน 19รายการ โดยการปรับโอนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าเดิม และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพันธกรณีที่ไทยผูกพันไว้เดิมในด้านการลดภาษีหรือยกเลิกอากรศุลกากรและคณะกรรมาธิการร่วมเขตการค้าเสรี อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่กำหนดให้มีประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลง อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ สามารถรับรองบัญชีกฎถิ่นกำเนิดสินค้าที่ปรับเปลี่ยนตามการปรับปรุงพิกัดอัตราศุลกากรทุก 5 ปี หากไม่ลดทอนข้อผูกพันเดิมได้

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ