ข่าวอินโฟเควสท์
23:18 บอนด์ยีลด์สหรัฐไร้ทิศทาง จับตาคืบหน้าสหรัฐ-จีนเจรจาการค้า   อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวไร้ทิศทางในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนยังรอความชัด…
23:04 ราคาทองฟิวเจอร์ย่อตัว สวนทางหุ้นพุ่ง ขณะนักลงทุนเปิดรับความเสี่ยง   ราคาทองฟิวเจอร์ย่อตัวลงในวันนี้ สวนทางตลาดหุ้นที่พุ่งขึ้น ขณะที่นักลงทุนพาก…
22:55 ปอนด์พุ่งนิวไฮ 4 เดือน หลังมีข่าวอังกฤษ-EU กำลังร่างข้อตกลง Brexit   ปอนด์พุ่งขึ้นเทียบดอลลาร์และยูโร ขานรับความหวังที่อังกฤษและสหภาพยุโรป (EU)…
22:41 ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวลงต่อเนื่องจากวานนี้ หลังเผยตัวเลขศก.จีนอ่อนแอ   สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ปรับตัวลงในวันนี้ ต่อเนื่องจากที่ดิ่งลงวานนี้…
22:25 ดอลลาร์ดีดตัวในกรอบ 108 เยน นักลงทุนจับตาความชัดเจนเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน   ดอลลาร์ดีดตัวแตะช่วงบนของกรอบ 108 เยน ขณะที่นักลงทุนจับตาความชัดเจนใน…

ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยเรื่องอนาคตของงาน: การส่งเสริมเทคโนโลยีและการเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 24 เมษายน 2562 17:31:14 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยเรื่องอนาคตของงาน : การส่งเสริมเทคโนโลยีและการเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามรับรองถ้อยแถลงดังกล่าว หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยแถลงข้างต้น ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงแรงงานสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และเห็นชอบยกระดับถ้อยแถลงของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยเรื่องอนาคตของงานฯ เพื่อเสนอต่อผู้นำเพื่อรับทราบ ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

สาระสำคัญ

ถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยเรื่องอนาคตของงาน : การส่งเสริมเทคโนโลยีและการเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม มีสาระสำคัญ คือ การขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรองรับประเด็นท้าทายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางโครงสร้างประชากรและทางเทคโนโลยี โดยทำให้มั่นใจว่าแรงงานและภาคธุรกิจจะมีขีดความสามารถในการปรับตัวตลอดจนมีการคุ้มครองเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของไตรภาคีและหุ้นส่วนทางสังคม และเป็นไปโดยสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของรายงานของคณะกรรมการโลกว่าด้วยอนาคตของงานและวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030

ทั้งนี้ รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) จะต้องลงนามรับรองถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยเรื่องอนาคตของงาน : การส่งเสริมเทคโนโลยีและการเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม ในที่ประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนสมัยพิเศษ (Special Session of ALMM) ว่าด้วยเรื่องอนาคตของงาน ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 24 เมษายน 2562--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง