ข่าวอินโฟเควสท์
16:28 รมช.คมนาคม ตอบกระทู้ในสภาฯ ยืนยันความจำเป็นแผนจัดซื้อเครื่องบิน 38 ลำของ THAI   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม ได้รับมอบหมายจากนายสมคิด จาตุ…
16:26 ก.ล.ต. ชู 10 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนตลาดทุน เตรียมปรับปรุงพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ คาดชัดเจนปลายปีนี้   นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรร…
16:25 ราคาทองคำฮ่องกงปิดตลาดวันนี้ ลดลงแตะ 13,110 HKD/tael   สมาคมแลกเปลี่ยนทองคำและเงินของจีน เปิดเผยว่า ราคาทองคำที่ตลาดฮ่องกงลดลง 220 ดอลลาร์ฮ่องก…
16:25 BCP ยันส่ง BBGI เข้าตลาดหุ้นต้นปี 63 รอภาพรวมตลาดมีความเสถียรมากขึ้น   นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บ…
16:24 นายกฯญี่ปุ่น-ปธน.ฝรั่งเศสเตรียมวางโรดแมปความร่วมมือทวิภาคีระยะเวลา 5 ปี   เจ้าหน้าที่จากรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ และประธ…

ร่างกฎกระทรวงการรับฟังความเห็นของประชาชนสำหรับโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 18:24:02 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการรับฟังความเห็นของประชาชนสำหรับโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. กำหนดบทนิยามคำว่า “โครงการ” หมายความว่า โครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ต้องจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ออกตามความในมาตรา 7 และคำว่า “เจ้าของโครงการ” “รายงานด้านสิ่งแวดล้อม” “รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ” “พื้นที่ที่ไวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

2. กำหนดให้ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ เจ้าของโครงการต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ และต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ โดยมุ่งให้ประชาชน มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ

3. กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำสรุปผลการรับฟังความเห็นของประชาชนและประกาศให้ประชนชนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับฟังความเห็นของประชาชน และต้องรวบรวมประเด็น ข้อคิดเห็น และความห่วงใย รวมทั้งกรณีที่ต้องก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน มากกว่าข้อมูลที่เผยแพร่แก่ประชาชน มาพิจารณาในการกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะผนวกไว้กับรายงาน

4. กำหนดให้เจ้าของโครงการต้องนำข้อมูลการดำเนินการ และการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผนวกไว้กับรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอกรมธุรกิจพลังงาน

5. กำหนดบทเฉพาะกาล เป็นข้อยกเว้นให้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 พฤษภาคม 2562--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง