ข่าวอินโฟเควสท์
17:02 "อาเบะ" รุดเยี่ยมผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่น "ฮากิบิส" รับปากรัฐบาลจะเร่งค้นหาผู้สูญหาย พร้อมมอบความช่วยเหลือเต็มที่   นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่…
15:26 ชาวฮ่องกงนับหมื่นสวมหน้ากากดำออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในย่านเศรษฐกิจสำคัญ   สื่อต่างประเทศรายงานว่า ผู้ประท้วงชาวฮ่องกงที่สนับสนุนการเรียกร้องปร…
14:37 จีนเผยมีผลผลิตนมเพิ่มขึ้นกว่า 50% ในทศวรรษที่ผ่านมา ขณะคุณภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด   สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐ เปิดเผยว่า จีนมี…
13:10 "ทรัมป์" ยกเลิกแผนจัดประชุม G7 ที่สนามกอล์ฟในฟลอริดา หลังถูกสื่อวิจารณ์   ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า เขาจะไม่ใช้สนามกอล์ฟของตัวเองในรั…
11:47 IMF เตือนทั่วโลกเร่งแก้ปัญหาพิพาทด้านการค้า ก่อนสร้างหายนะให้กับเศรษฐกิจโลก   คณะกรรมการกำหนดนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนให้…

เอกสารบันทึกการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 1

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 19:50:45 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างเอกสารบันทึกการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 1 และอนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมลงนามรับรองเอกสารดังกล่าวกับรัฐมนตรีด้านการบูรณาการและเศรษฐกิจของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารบันทึกการประชุมฯ ในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินความสัมพันธ์ แต่มิใช่สาระสำคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของไทยให้กระทรวงพาณิชย์และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมฯ สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอ

สาระสำคัญของร่างเอกสารบันทึกการประชุมฯ มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นทั้งสองฝ่ายนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันให้มากขึ้น รวมทั้งการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ของการดำเนินความสัมพันธ์และประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศของทั้งสองฝ่าย ในประเด็น ดังนี้

(1) ภาพรวมสถานการณ์ความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทย
(2) กฎระเบียบด้านศุลกากรของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและไทย
(3) การดำเนินมาตรการเยียวยาทางการค้าของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและไทย และโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทย
(4) นโยบายการแข่งขันทางการค้าของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและไทย และโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทย
(5) นโยบายอุตสาหกรรมของสหภาพเศรษฐกิจ ยูเรเซียและโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทยในภาคอุตสาหกรรม

(6) นโยบายอุตสาหกรรมเกษตรของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย และโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างสหภาพเศรษฐกิจ ยูเรเซียกับไทยในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคการเกษตร

(7) โอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทย
(8) กฎระเบียบทางเทคนิคและมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียในการนำเข้าสินค้าจากไทย

(9) โอกาสในการประกอบธุรกิจในสหภาพเศรษฐกิจ ยูเรเซีย การเป็นตลาดเดียวด้านการค้าบริการ และการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน มาตรการส่งเสริมการลงทุนของไทย และโอกาสในการลงทุนของนักธุรกิจของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและไทย

(10) วันและสถานที่การประชุมคณะทำงานร่วมฯ ครั้งที่ 2 และการลงนามรับรองเอกสารบันทึกการประชุมคณะทำงานร่วมฯ ครั้งที่ 1

ทั้งนี้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่า การกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) มีกำหนดจะเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในฐานะประธานร่วมกับรัฐมนตรีด้านการบูรณาการและเศรษฐกิจมหาภาคของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (นางทัตยานา วาโลวายา)

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง