ข่าวอินโฟเควสท์
12:37 BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)   หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) CPF 200,000 5,350.00 26…
12:37 BIG LOT: เช้านี้ TLGF มูลค่าสูงสุด 125 ลบ.ราคาเฉลี่ย 25 บ./หุ้น   พบ TLGF มีมูลค่าสูงสุด 125 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 25 บาท รายงานหลังปิดทำการ…
12:37 ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดกนง.รอบนี้คงดอกเบี้ย เหตุเครื่องชี้ศก.ยังไม่แย่ลง-ให้น้ำหนักปัจจัยในประเทศมากกว่าตปท.   ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าคณะกรรมการ…
12:37 ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดเช้าลบ 3.71 จุด รับแรงฉุดจากกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง-ตลาดฯยังขาดปัจจัยใหม่หนุน   ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวั…
12:23 MBKET แจงส่งเรื่องถึง ก.ล.ต.หลังพบผู้แนะนำการลงทุนมีพฤติกรรมเข้าข่ายฟอกเงินกว่า 1.68 หมื่นลบ.   รายงานข่าวจาก บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) …

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 สิงหาคม 2562

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 17:35:34 น.

วันนี้ (20 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

กฎหมาย
1.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2562
เศรษฐกิจ - สังคม
2.  เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 – 2563
3.  เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิต ข้าวอินทรีย์ ปี 2561

4.  เรื่อง ขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ณ กรุงเทพมหานคร ใน ปี 2562

5.  เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานการศึกษาเพื่อจัดทำ

แผนพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
6.  เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562

7.  เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโครงการระบบดาวเทียมสำรวจ

เพื่อการพัฒนา (THEOS-2) รายการจัดหาระบบดาวเทียมสำรวจ ระบบภาคพื้นดิน และระบบแอพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ
ต่างประเทศ

8.  เรื่อง (ร่าง) กรอบข้อคิดเห็นของประเทศไทยต่อวาระการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วย การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 18

และการ ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 71 และครั้งที่ 72

9.  เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 5 (Fifth APEC Ministerial Meeting o Food Security)

10. เรื่อง ผลการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ 2
แต่งตั้ง
11. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)
12. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
13. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
14. เรื่อง การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แทนตำแหน่งที่ว่างลง
15. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)
16. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน)
17. เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
18. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
19. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
20. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
21. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
25. เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
26. เรื่อง การมอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
27. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

28. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 196/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและ มอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติ ราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 สิงหาคม 2562
ข่าวที่เกี่ยวข้อง