การเข้าร่วม Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) Initiative ของประเทศไทย

ข่าวการเมือง Tuesday December 3, 2019 19:12 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วม Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) Initiative และเห็นชอบต่อปฏิญญาว่าด้วยการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ในการผลิตกรดไนตริก (Declaration on N2O Mitigation in Nitric Acid production) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนประเทศไทย ลงนามในปฏิญญาดังกล่าวตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

ปฏิญญาว่าด้วยการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ในการผลิตกรดไนตริก มีสาระสำคัญในการแสดงความตั้งใจของประเทศที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริกโดยมุ่งสู่การยุติการปล่อยก๊าซดังกล่าวภายในปี พ.ศ. 2563 ด้วยความตระหนักว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมอีก 8,000 – 10,000 ล้านตัน ภายในปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส ตามเป้าหมายที่ประชาคมระหว่างประเทศได้ตกลงกัน เนื่องจากก๊าซ ไนตรัสออกไซด์มีค่าศักยภาพในการทำให้โลกร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถึง 265 เท่า และการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ที่เกิดจากการผลิตกรดไนตริกนั้น สามารถจัดการได้ง่ายมีค่าใช้จ่ายต่ำ มีเทคโนโลยีที่รองรับการดำเนินการดังกล่าวและสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วภายในสถานประกอบการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 ธันวาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ