โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2563 ของกระทรวงพลังงาน

ข่าวการเมือง Tuesday December 24, 2019 17:55 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2563 ของกระทรวงพลังงาน ดังนี้

สาระสำคัญ

1. การปรับลดราคาน้ำมัน

1.1 กระทรวงพลังงานดำเนินการให้มีการลดราคาขายปลีกน้ำมันบี 10 และ อี 20 ลง 1 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึง 10 มกราคม 2563 โดยใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ดำเนินการร่วมกับ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)

1.2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตรึงราคาน้ำมันตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 เพื่อลดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางช่วงปีใหม่

2. การตรึงราคาค่าไฟฟ้า

  • - กระทรวงพลังงานดำเนินการให้มีการคงอัตราค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บ เดือนมกราคม ถึง เมษายน 2563 จำนวน – 11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วยอีก 4 เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 24 ธันวาคม 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ