ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน – จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโควิด-19

ข่าวการเมือง Thursday August 13, 2020 19:46 —มติคณะรัฐมนตรี

ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน – จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโควิด-19

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน – จีน สมัยพิเศษว่าด้วย โควิด -19 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ด้วยระบบการประชุมทางไกล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุม (คณะรัฐมนตรีมีติ 14 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน – จีน ว่าด้วยการเสริมสร้างการขนส่งและโลจิสติกส์ที่ราบรื่นเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 และการกระตุ้นเศรษฐกิจ) ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ

สาระสำคัญการกล่าวถ้อยแถลงของรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน – จีน และเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับมาตรการด้านการขนส่งเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยมีประเทศสมาชิก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเชีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โดยในส่วนมาตรการด้านการขนส่งเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของประเทศไทย ได้แก่

(1) ระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่จะบินเข้าไทย ยกเว้นเที่ยวบินให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม การแพทย์ การขนส่งสิ่งของจำเป็น และอากาศยานขนส่งสินค้า

(2) จำกัดพื้นที่ในการขนถ่ายสินค้าบริเวณจุดผ่านแดนของแต่ละจังหวัดชายแดน

(3) อนุญาตเฉพาะเรือขนส่งสินค้าที่จำเป็น โดยเมื่อเสร็จสิ้นจะต้องออกจากท่าเรือของไทยทันที

ทั้งนี้ เลขาธิการอาเซียนได้กล่าวย้ำถึงผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสามว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการร่วมมือกันเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและแสวงหาความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาเพื่อบรรเทา ควบคุม และตอบสนองต่อผลกระทบของโควิด โดยเฉพาะภาคการขนส่งที่เป็นแนวหน้าของการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และแสดบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคต่อไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 13 สิงหาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ