ร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ด่านศุลกากรเชียงแสน)

ข่าวการเมือง Tuesday September 1, 2020 18:15 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนด ด่านศุลกากรและด่านพรมแดน พ.ศ. 2560 เพื่อปรับปรุงสถานที่ตั้ง ด่านศุลกากร เขตศุลกากร และด่านพรมแดนของด่านศุลกากรเชียงแสน เนื่องจากด่านศุลกากรเชียงแสนได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการไปสถานที่แห่งใหม่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและการตรวจของที่ขนส่งมาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. กำหนดด่านศุลกากรเชียงแสน ตั้งอยู่เลขที่ 888/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

2. กำหนดเขตศุลกากร

2.1 บริเวณด่านศุลกากรเชียงแสน ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

2.2 บริเวณท่าเรือห้าเชียง 1 และท่าเรือห้าเชียง 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

2.3 บริเวณตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

3. กำหนดด่านพรมแดนและเขตแดนทางบก

3.1 ด่านพรมแดนท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เขตแดนทางบก ราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3.2 ด่านพรมแดนเชียงแสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เขตแดนทางบก ราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3.3 ด่านพรมแดนสบรวก ไทย – ลาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เขตแดนทางบก ราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3.4 ด่านพรมแดนสามเหลี่ยมทองคำ ไทย – เมียนมา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เขตแดนทางบก ราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 1 กันยายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ