รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 17

ข่าวการเมือง Tuesday September 8, 2020 18:08 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 17 ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ซึ่งได้รับข้อมูลจาก 147 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 99 ของส่วนราชการทั้งหมด (148 ส่วนราชการ)

สรุปข้อมูลดังนี้

1. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ

ส่วนราชการได้มีการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลับมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการตามปกติเพิ่มมากขึ้น (91 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 62) โดยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา(82 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 56) และส่วนราชการส่วนใหญ่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เหลื่อมเวลาในการทำงานเป็น 3 ช่วงเวลา (76 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 52)

2. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From Home)

ส่วนราชการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการลดลง (56 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 38) โดยในจำนวนนี้มีส่วนราชการ 11 ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ 7) มอบหมายให้ทุกคนปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 8 กันยายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ