ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น

ข่าวการเมือง Tuesday December 1, 2020 18:31 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง และก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ? อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลศีขรภูมิ ตำบลระแงง อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังนี้
1. โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (รพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

1.1 อนุมัติเพิ่มวงเงินรายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร รพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 หลัง จากเดิมวงเงิน 27,090,000 บาท เป็นวงเงิน 27,931,292 บาท โดยงานส่วนที่เหลือใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ? พ.ศ. 2564 (เพิ่ม 841,292 บาท) ตามที่สำนักงบประมาณ (สงป.) ได้เห็นชอบความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้างแล้ว

1.2 อนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ? พ.ศ. 2555 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ? พ.ศ. 2564 2. โรงพยาบาลศีขรภูมิ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (รพ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์)

2.1 อนุมัติเพิ่มวงเงินรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ? อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร รพ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 1 หลัง จากเดิมวงเงิน 184,077,390 บาท เป็นวงเงิน 185,126,866.78 บาท (เพิ่ม 1,049,476.78 บาท) ตามที่ สงป. ได้เห็นชอบความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้างแล้ว

2.2 อนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ? พ.ศ. 2560 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ? พ.ศ. 2564

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 1 ธันวาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ