การเข้าร่วมงาน Expo 2025 Osaka Kansai

ข่าวการเมือง Tuesday April 27, 2021 18:40 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยเข้าร่วมงาน Expo 2025 Osaka Kansai ระหว่างวันที่ 13 เมษายน - 13 ตุลาคม 2568 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักรับผิดชอบการเข้าร่วมงานดังกล่าว รวมถึงเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดแผนงานและแผนเงินให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ

สาระสำคัญ

งาน Expo 2025 Osaka Kansai ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การนิทรรศการนานาชาติให้เป็นงาน World Expo เรียบร้อยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อเชิญประเทศไทยเข้าร่วมงาน โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 เมษายน ? 13 ตุลาคม 2568 ณ โอซากา ประเทศญี่ปุ่น (พื้นที่จัดงานประมาณ 968.75 ไร่) โดยมีหัวข้อหลัก คือ Designing Future Society for Our Lives ภายใต้แนวคิดการส่งเริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและการแพทย์ เพื่อเป้าหมายชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดี โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อย่อย ได้แก่

1. Saving Lives การปกป้องชีวิตคนจากโรคต่าง ๆ และการยืดอายุขัย

2. Empowering Lives การพัฒนาศักยภาพคน ทั้งด้านการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคม โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) และหุ่นยนต์

3. Connecting Lives ส่งเสริมความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม โดยการมี ส่วนร่วมของคนในทุกระดับของสังคม ตั้งแต่ในครอบครัว ที่ทำงาน สังคมท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ และสังคมโลก

ที่ผ่านมาประเทศไทยได้เข้าร่วมงานนิทรรศการนานาชาติประเภทจดทะเบียนร่วมกับองค์การนิทรรศการนานาชาติแล้ว จำนวน 4 ครั้ง (ปี 2543 ณ เมืองฮันโนเวอร์ สาธารณรัฐเยอรมนี ปี 2548 ณ เมืองไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2553 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และปี 2558 ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี) และจะเข้าร่วมงาน Expo 2020 Dubai ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งได้เลื่อนการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 27 เมษายน 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ