ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง อาเซียน+3 ครั้งที่ 24

ข่าวการเมือง Tuesday April 27, 2021 18:41 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 24 ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 24 ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการคลังดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 24 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ

สาระสำคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ

ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีเนื้อหาเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 โดยมีประเด็นครอบคลุมการพัฒนาและแนวโน้มเศรษฐกิจของภูมิภาค การรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแสดงถึงความคืบหน้าของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินภายใต้กรอบอาเซียน+3 ตลอดจนการกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต ดังนี้ 1) การพัฒนาและแนวโน้มเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาค 2) การสร้างเสริมความร่วมมือทางการเงินของภูมิภาค ได้แก่ (1) มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) (2) สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) (3) มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI) และ (4) ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของความร่วมมือทางการเงินภายใต้กรอบอาเซียน+3

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 27 เมษายน 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ