คปภ. จับมือกรมบังคับคดี และกองทุนฯ ลดขั้นตอนการยื่นขอรับชำระหนี้ประกันภัย กรณีปิดบริษัท และบริษัทล้มละลาย

ข่าวทั่วไป Thursday May 30, 2013 16:39 —คปภ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยนายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ.ร่วมกับกรมบังคับคดี โดยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี กองทุนประกันวินาศภัย โดยนายวีรวุธ งามจิตวิริยะ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย และกองทุนประกันชีวิต โดยนางวิมลรัตน์ สถาวรวงศ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการยื่นคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ประกันภัย

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่าการลงนามบันทึกความตกลงในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน และผู้เอาประกันภัย ในการลดขั้นตอนการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในกรณีบริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งโดยปกติเมื่อบริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อผู้ชำระบัญชีของบริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อผู้จัดการกองทุนฯ ด้วย อีกทั้งหากผลการชำระบัญชีปรากฏว่าทรัพย์สินของบริษัทมีไม่เพียงพอชำระหนี้ผู้ชำระบัญชีต้องยื่นฟ้องให้บริษัทล้มละลายต่อศาลล้มละลาย ซึ่งหากศาลล้มละลายมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดผู้เอาประกันภัยจะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกระบวนการทางกฎหมายดังกล่าวมีหลายขั้นตอนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการยาวนาน ทำให้เกิดภาระแก่ประชาชน และผู้เอาประกันภัยในการดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเจตจำนงของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการอันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นการลดขั้นตอนการยื่นคำขอรับชำระหนี้ให้เหลือเพียงครั้งเดียว ช่วยลดภาระของเจ้าหนี้ประกันภัยในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ กรณีบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด เจ้าหนี้ประกันภัยสามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน — 2 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น. — 16.30 น. ณ สำนักงาน คปภ. ทั่วประเทศ และสำนักงานผู้ชำระบัญชี

ที่มา: http://www.oic.or.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ