ราคาขายส่งข้าวในตลาดกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 ส.ค. 2554

ข่าวทั่วไป กรมการค้าภายใน -- พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 16:19:18 น.
Wholesale Price of Thai Rice in Bangkok market
Unit: Baht/100 Kg.

17-Aug-11                         18-Aug-11

OLD             NEW             OLD             NEW

Type of Rice

ข้าวขาว 100% ชั้น1              1750-1760       1700-1710       1750-1760       1700-1710

ข้าวขาว 100% ชั้น2              1700-1710       1650-1660       1700-1710       1650-1660

ข้าวขาว 100% ชั้น3              1680-1690       1620-1630       1680-1690       1620-1630

ข้าวขาว 5%                    1650-1660       1600-1610       1650-1660       1600-1610

ข้าวขาว 10%                   1620-1630       1570-1580       1620-1630       1570-1580

ข้าวขาว 15%                       -           1540-1550           -           1540-1550

ข้าวขาว 25%                       -           1500-1510           -           1500-1510

ปลายข้าวขาว เอ.วัน.เลิศ         1300-1310       1300-1310       1300-1310       1300-1310

ปลายข้าวขาว เอ.วัน.พิเศษ        1280-1290       1280-1290       1280-1290       1280-1290

ปลายข้าวขาว ซี.วัน*             1190-1200           -           1190-1200           -

ข้าวเหนียว กข.6                3000-3010       3000-3010       3000-3010       3000-3010

ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว         2850-2860       2750-2760       2850-2860       2750-2760

ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น          2800-2810       2700-2710       2800-2810       2700-2710

ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน           2220-2230       2220-2230       2220-2230       2220-2230

ข้าวนึ่ง 100%                   1690-1700           -           1690-1700           -

ข้าวนึ่ง 5%                     1640-1650           -           1640-1650           -

ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน              1200-1210           -           1200-1210           -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น1           2970-2980       2970-2980       2970-2980       2970-2980

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2           2880-2890       2880-2890       2880-2890       2880-2890

ปลายข้าวหอมมะลิ                1400-1410       1450-1460       1400-1410       1450-1460

ข้าวหอมจังหวัด                  2780-2790       2780-2790       2780-2790       2780-2790

ข้าวปทุมธานี                    2200-2210       2200-2210       2200-2210       2200-2210

ปลายข้าวปทุมธานี                1370-1380       1370-1380       1370-1380       1370-1380

Note: ขายส่งทั่วไป ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสีหรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ

Source: Department of Internal Trade
Tel. 02-5475377-78
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง