รายงานราคาข้าวเปลือกและข้าวสาร ประจำวันที่ 21 ส.ค. 2555

ข่าวทั่วไป กรมการค้าภายใน -- อังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 16:16:42 น.

บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า  |   โรงสี      |    โรงสี     |    โรงสี     |   โรงสี      |   โรงสี      |

นาปรัง 5%   | จ.สุพรรณบุรี   |  จ.ปทุมธานี   |  จ.นครสวรรค์ |  จ.พิษณุโลก   |  จ.นครปฐม   |

---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

ความชื้นไม่เกิน15%|10,100-10,300|9,000-10,000 |11,000-11,500|10,000-10,500|10,400-10,500|

ความชื้น 16-17% |      -      |     -       |      -      |      -      |      -      |

ความชื้น 18-19% |      -      |     -       |      -      |      -      |      -      |

ความชื้น 20-25% | 8,500-9,500 |     -       | 9,200-9,700 |      -      | 8,900—9,600 |


บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | นาปรัง 5% | จ.สุพรรณบุรี | จ.นครสวรรค์ | จ.พิษณุโลก | จ.ชัยนาท | ---------------|-------------|-------------|-------------|-------------| ความชื้นไม่เกิน15%|10,100-10,300|11,000-11,500|10,000-10,500|10,200-10,300| ความชื้น 16-17% | - | - | - | - | ความชื้น 18-19% | - | - | - | - | ความชื้น 20-25% | 8,500-9,500 | 9,200-9,700 | - | 8,800-9,500 |
*หมายเหตุ* ตลาดกลาง: ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา/ โรงสี: ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง