ราคาขายส่งข้าวในตลาดกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 ส.ค. 2555

ข่าวทั่วไป กรมการค้าภายใน -- อังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 16:18:28 น.
Wholesale Price of Thai Rice in Bangkok market
Unit: Baht/100 Kg.

20-Aug-12                        21-Aug-12

OLD             NEW              NEW              OLD

ข้าวขาว 100% ชั้น1              1870-1880       1820-1830       1820-1830       1870-1880

ข้าวขาว 100% ชั้น2              1780-1790       1730-1740       1730-1740       1780-1790

ข้าวขาว 100% ชั้น3              1770-1780       1720-1730       1720-1730       1770-1780

ข้าวขาว 5เปอร์เซ็นต์             1760-1770       1710-1720       1710-1720       1760-1770

ข้าวขาว 10เปอร์เซ็นต์            1740-1750       1690-1700       1690-1700       1740-1750

ข้าวขาว 15เปอร์เซ็นต์                -           1670-1680       1670-1680           -

ข้าวขาว 25เปอร์เซ็นต์                -           1650-1660       1650-1660           -

ปลายข้าวขาว เอ.วัน.เลิศ         1550-1560       1550-1560       1550-1560       1550-1560

ปลายข้าวขาว เอ.วัน.พิเศษ        1550-1560       1550-1560       1550-1560       1550-1560

ปลายข้าวขาว ซี.วัน*             1220-1230           -               -           1220-1230

ข้าวเหนียว กข.6                2650-2660       2650-2660       2650-2660       2650-2660

ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว         2290-2300       2290-2300       2290-2300       2290-2300

ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น          2190-2200       2190-2200       2190-2200       2190-2200

ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน           1640-1650       1640-1650       1640-1650       1640-1650

ข้าวนึ่ง 100%                   1790-1800           -               -           1790-1800

ข้าวนึ่ง 5%                     1740-1750           -               -           1740-1750

ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน              1200-1210           -               -           1200-1210

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น1           3150-3160       3200-3210       3200-3210       3150-3160

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2           3100-3110       3150-3160       3150-3160       3100-3110

ปลายข้าวหอมมะลิ                1650-1660       1650-1660       1650-1660       1650-1660

ข้าวหอมจังหวัด                  3000-3010       3000-3010       3000-3010       3000-3010

ข้าวปทุมธานี                    2790-2800       2790-2800       2790-2800       2790-2800

ปลายข้าวปทุมธานี                1640-1650       1640-1650       1640-1650       1640-1650

Note: ขายส่งทั่วไป ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสีหรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ

Source: Department of Internal Trade
Tel. 02-5475377-78
ข่าวที่เกี่ยวข้อง