ราคาขายส่งข้าวในตลาดกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 ก.พ. 2560

ข่าวเศรษฐกิจ Monday February 27, 2017 17:05 —กรมการค้าภายใน

Wholesale Price of Thai Rice in Bangkok market

Unit: Baht/100 Kg.

                     24-Feb-17         27-Feb-17
                   OLD     NEW     OLD     NEW
Type of Rice
ข้าวขาว 100% ชั้น1         1310-1320  1260-1270  1310-1320  1260-1270
ข้าวขาว 100% ชั้น2         1230-1240  1180-1190  1230-1240  1180-1190
ข้าวขาว 100% ชั้น3         1220-1230  1170-1180  1220-1230  1170-1180
ข้าวขาว 5%            1190-1200  1140-1150  1190-1200  1140-1150
ข้าวขาว 10%           1180-1190  1130-1140  1180-1190  1130-1140
ข้าวขาว 15%               -  1120-1130      -  1120-1130
ข้าวขาว 25%               -  1100-1110      -  1100-1110
ปลายข้าวขาว เอ.วัน.เลิศ      1040-1050  1040-1050  1040-1050  1040-1050
ปลายข้าวขาว เอ.วัน.พิเศษ      1010-1020  1010-1020  1010-1020  1010-1020
ปลายข้าวขาว ซี.วัน          880-890      -   880-890      -
ข้าวเหนียว กข.6          2560-2570  2540-2550  2560-2570  2540-2550
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว      2490-2500  2510-2520  2490-2500  2510-2520
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น       2210-2220  2230-2240  2210-2220  2230-2240
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน       1650-1660  1710-1720  1650-1660  1710-1720
ข้าวนึ่ง 100%           1180-1190      -  1180-1190      -
ข้าวนึ่ง 5%            1140-1150      -  1140-1150      -
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน          830-840      -   830-840      -
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น1       2250-2260  2190-2220  2250-2260  2190-2220
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2       2170-2180  2040-2050  2170-2180  2040-2050
ปลายข้าวหอมมะลิ          1140-1150  1150-1160  1140-1150  1150-1160
ข้าวหอมมะลิ            1870-1880  1870-1880  1870-1880  1870-1880
ข้าวปทุมธานี            1560-1570  1560-1570  1560-1570  1560-1570
ปลายข้าวปทุมธานี          1100-1110  1100-1110  1100-1110  1100-1110

Source: กรมการค้าภายใน

แท็ก Rice   ก.พ.  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ