รายงานราคาพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 22 ม.ค. 2552

ข่าวทั่วไป Thursday January 22, 2009 17:24 —กรมการค้าภายใน

(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)

หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.) |-----------------------------------------------------------------|

 |                   | WHOLESALE PRICES : BANGKOK|
 |      สินค้า (COMMODITY)     |-------------|-------------|
 |                   | 21 ม.ค. 52 | 22 ม.ค. 52 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
 | ยางแผ่นดิบ ชั้น 3            |  45.75  |  44.70  |
 | (ราคาเกษตรกรขายได้ จ.สงขลา)     |       |       |
| ผลปาล์มทะลาย (คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17%) | 3.50 - 3.90 | 3.50 - 3.90 |
 | น้ำมันปาล์มดิบ (ราคาซื้อขายทั่วไปส่งมอบถึงผู้ซื้อ)|       |       |
 |  - เกรด A (น้ำมันจากเปลือก)      |23.50 - 23.75|24.00 - 24.25|
 | ข้าวโพด (Maize)           |       |       |
 |  ไซโล (Warehouse)         | 617 - 633 | 617 - 633 |
 |  โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill)     | 725 - 740 | 725 - 740 |
 | ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum)      |   -   |   -   |
 | ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum)       |   -   |   -   |
 | มันเส้น (Tapioca Chips)        |       |       |
 | - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา    | 290 - 310 | 290 - 305 |
 | - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี     | 310 - 320 | 300 - 315 |
 | แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ       |       |       |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล| 790 - 840 | 790 - 840 |
 | มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets)    |   -   |   -   |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 1160 - 1200 | 1160 - 1200 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (Mung Bean No.1)  | 1800 - 1900 | 1800 - 1900 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1600 - 1700 | 1600 - 1700 |
 | ถั่วดำ (Black Bean)          | 2500 - 2600 | 2500 - 2600 |
 | เมล็ดถั่วเหลือง             |       |       |
| - เกรดผลิตอาหารสัตว์ (Soybean No.1)  |18.50 - 19.00|18.50 - 19.00|
| - เกรดสกัดน้ำมัน (Soybean No.2)    |14.50 - 15.00|14.50 - 15.00|
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) (ใบ)   |44.00 - 45.00|44.00 - 45.00|
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |30.00 - 31.00|30.00 - 31.00|
 | Bag W/O Mark) (ใบ)        |       |       |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|20.00 - 22.00|20.00 - 22.00|
 | Mark) (ใบ)             |       |       |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|15.50 - 16.00|15.50 - 16.00|
 |*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3)    |  29.90  |  29.10  |
 | (Fishmeal 58% of Protein)     |       |       |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45  |13.30 - 13.40|13.70 - 13.80|
 | (Import Soybean Cake 42-45 of Protien)      |       |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดนำเข้า)  |14.30 - 14.65|14.40 - 14.70|
 | (Domestic Soybean Cake)      |       |       |
 |*รำข้าวขาว (White Rice Bean)     | 770 - 780 | 770 - 780 |
 |*กากรำสกัด (Refined Bran Cake)    | 710 - 720 | 710 - 720 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ