ราคาขายปลีกสินค้า หมวดอาหารสดบางชนิด ประจำวันที่ 6 พ.ค. 2552

ข่าวทั่วไป กรมการค้าภายใน -- พุธที่ 6 พฤษภาคม 2552 17:45:20 น.
(Retail Prices of Fresh Food)
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|-------------------------------------------------------------------------|

|                                       |   WHOLESALE PRICES : BANGKOK    |

|            สินค้า (COMMODITY            |---------------------------------|

|                                       |    4 พ.ค. 52   |  6  พ.ค. 52    |

|---------------------------------------|----------------|----------------|

| หมวดเนื้อสัตว์                            |                |                |

| สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry Processing)               |                |

|   เนื้อแดง (ไหล่/ตะโพก) (Pork Lean)      | 120.00 - 130.00| 120.00 - 130.00|

|   เนื้อสามชั้น           (Pork Loin)      | 120.00 - 125.00| 120.00 - 125.00|

|   มันแข็ง                               |  50.00 - 52.00 |  50.00 - 52.00 |

| เนื้อวัว    ธรรมดา                       | 115.00 - 120.00| 115.00 - 120.00|

|          สันนอก / สะโพก                | 125.00 - 130.00| 125.00 - 130.00|

| ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)               |  58.00 - 60.00 |  58.00 - 60.00 |

|  (Dressed Chicken)                    |                |                |

| กุ้งขาว (70-80 ตัว/กก.)                  | 120.00 - 140.00| 120.00 - 140.00|

| ปลาทูนึ่ง (ขนาด 3 ตัว/เข่ง)                |  20.00 - 25.00 |  20.00 - 25.00 |

| ปลานิล                                 |  60.00 - 70.00 |  60.00 - 70.00 |

| ไข่เป็ด (กลาง) ณ แหล่งผลิต ฟองละ          |   4.10 - 4.20  |   4.10 - 4.20  |

|  (Fresh Ducks Eggs Baht/No.)          |                |                |

| ไข่ไก่ (เบอร์ 2) ณ แหล่งผลิต ฟองละ         |   2.90 - 3.00  |   2.90 - 3.00  |

| ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ณ แหล่งผลิต ฟองละ         |   2.80 - 2.90  |   2.80 - 2.90  |

|  (Fresh Hen Eggs Baht/No.)            |                |                |

| หมวดผักใบ  (คละ)                       |                |                |

|   คะน้า    (Kale)                      |  20.00 - 22.00 |  18.00 - 20.00 |

|   ผักบุ้งจีน  (Morning Glory)             |  12.00 - 15.00 |  15.00 - 18.00 |

|   กะหล่ำปลี (Cabbage)                   |  15.00 - 18.00 |  15.00 - 18.00 |

|   กวางตุ้ง  (Edible Rape)               |  10.00 - 12.00 |  10.00 - 12.00 |

| หมวดผักผล                              |                |                |

|   แตงกวา  (Cucumber)                  |  18.00 - 20.00 |  20.00 - 22.00 |

|   มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato)              |  12.00 - 15.00 |  12.00 - 15.00 |

|   ถั่วฝักยาว (Cowpeas)                   |  45.00 - 50.00 |  45.00 - 50.00 |

|   ฟักเขียว  (White Gourd)               |  10.00 - 12.00 |  10.00 - 12.00 |

| หมวดผักปรุงรส                           |                |                |

|   ผักชี     (Coriander)  ขีดละ           |   6.00 - 7.00  |   6.00 - 7.00  |

|   ต้นหอม   (Green Onion)  ขีดละ         |   5.00 - 6.00  |   5.00 - 6.00  |

|   มะนาว   (เบอร์ 1-2) ผลละ             |   4.00 - 4.50  |   4.00 - 4.50  |

|    (Lime No. 1-2 Baht/Piece)          |                |                |

|   พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli) ขีดละ     |   3.00 - 4.00  |   3.00 - 4.00  |

| หมวดผลไม้                              |                |                |

|   ส้มเขียวหวาน เบอร์ 5                   |  40.00 - 45.00 |  40.00 - 45.00 |

|    (Tangerine No.5)                   |                |                |

|   กล้วยน้ำว้า (Banana Baht/Piece) หวี     |  20.00 - 25.00 |  20.00 - 25.00 |

|   มะละกอ (แขกดำ)                      |  25.00 - 30.00 |  25.00 - 30.00 |

|    (Papaya Baht/Piece)                |                |                |

|   ฝรั่งสาลี่ (Guava)     (คละ)            |  20.00 - 25.00 |  20.00 - 25.00 |

|   องุ่นพันธุ์ไวท์มะละกา    (คัด)             |  55.00 - 65.00 |  55.00 - 65.00 |

|   องุ่นพันธุ์ไวท์มะละกา    (คละ)            |  40.00 - 50.00 |  40.00 - 50.00 |

|   มะม่วงน้ำดอกไม้  (Ripe Mango)          |                |                |

|      - เบอร์ 0   (Number zero)         |  40.00 - 48.00 |  40.00 - 48.00 |

|      - เบอร์ 1   (Number one)          |  25.00 - 35.00 |  25.00 - 35.00 |

|   มะม่วงเขียวเสวย (Green Mango)         |                |                |

|      - เบอร์ 0   (Number zero)         |  28.00 - 30.00 |  28.00 - 30.00 |

|      - เบอร์ 1   (Number one)          |  20.00 - 25.00 |  20.00 - 25.00 |

|   ทุเรียนพันธุ์ (Durian)                   |                |                |

|      - ชะนี (กก.)(Cha-ni)              |  40.00 - 45.00 |  40.00 - 45.00 |

|   เงาะโรงเรียน (กก.) (Rambutan)        |  45.00 - 50.00 |  37.00 - 45.00 |

|   ลิ้นจี่ พันธุ์ (Lichee)                    |                |                |

|      - ฮงฮวย  (กก.) (Hong Huay)       |  50.00 - 70.00 |  45.00 - 65.00 |

|---------------------------------------|----------------|----------------|
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง