ราคาข้าวสารตลาดกรุงเทพ (บาท/100 กิโลกรัม) ประจำวันที่ 24 ก.ย. 2553

ข่าวทั่วไป กรมการค้าภายใน -- ศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 17:01:27 น.

-------------------------------------------------------------------------------------------------|

ชนิด                      |    จันทร์    |   อังคาร    |     พุธ     |   พฤหัสบดี   |    ศุกร์     |

Types                     |   Monday   |  Tuesday   |  Wednesday |  Thursday  |   Friday   |

| 20 ก.ย. 53 | 21 ก.ย. 53 | 22 ก.ย. 53 | 23 ก.ย. 53 | 24 ก.ย. 53 |

--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

ข้าวขาว 100% ชั้น 2  (ใหม่)         | 1390 - 1400| 1390 - 1400| 1390 - 1400| 1390 - 1400| 1390 - 1400|

(white rice 100% level 2)       |            |            |            |            |            |

ข้าวขาว  5%        (ใหม่)         | 1340 - 1350| 1340 - 1350| 1340 - 1350| 1340 - 1350| 1340 - 1350|

(white rice 5%)                 |            |            |            |            |            |

ข้าวขาว 10%        (ใหม่)         | 1320 - 1330| 1320 - 1330| 1320 - 1330| 1320 - 1330| 1320 - 1330|

(white rice 10%)                |            |            |            |            |            |

ข้าวขาว 15%        (ใหม่)         | 1300 - 1310| 1300 - 1310| 1300 - 1310| 1300 - 1310| 1300 - 1310|

(white rice 15%)                |            |            |            |            |            |

ข้าวขาว 25%        (ใหม่)         | 1280 - 1290| 1280 - 1290| 1280 - 1290| 1280 - 1290| 1280 - 1290|

(white rice 25% )               |            |            |            |            |            |

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ใหม่)         | 1150 - 1160| 1150 - 1160| 1160 - 1170| 1170 - 1180| 1170 - 1180|

(broken white rice A1 super,new)|            |            |            |            |            |

ข้าวนึ่ง 100% (เก่า)                | 1530 - 1540| 1540 - 1550| 1540 - 1550| 1540 - 1550| 1540 - 1550|

(parboiled rice 100%)           |            |            |            |            |            |

ข้าวนึ่ง   5% (เก่า)                | 1430 - 1440| 1440 - 1450| 1440 - 1450| 1440 - 1450| 1440 - 1450|

(parboiled rice 5%)             |            |            |            |            |            |

ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน. (เก่า)          |  940 - 950 |  940 - 950 |  940 - 950 |  940 - 950 |  940 - 950 |

(parboiled broken rice A1)      |            |            |            |            |            |

ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว (เก่า)      | 2950 - 2960| 2950 - 2960| 2950 - 2960| 2950 - 2960| 2950 - 2960|

(glutinous rice 10% long grain) |            |            |            |            |            |

ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น  (เก่า)      | 2850 - 2860| 2850 - 2860| 2850 - 2860| 2850 - 2860| 2850 - 2860|

(glutinous rice 10% short grain)|            |            |            |            |            |

ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน.  (เก่า)      | 2400 - 2410| 2400 - 2410| 2400 - 2410| 2400 - 2410| 2400 - 2410|

(glutinous broken rice A1)      |            |            |            |            |            |

ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1  (เก่า)      | 3090 - 3100| 3090 - 3100| 3090 - 3100| 3090 - 3100| 3090 - 3100|

(fragrance rice 100% grade A)   |            |            |            |            |            |

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2  (เก่า)      | 3040 - 3050| 3040 - 3050| 3040 - 3050| 3040 - 3050| 3040 - 3050|

(fragrance rice 100% grade B)   |            |            |            |            |            |

---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

* หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)
2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด
3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี  หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด
ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)
ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง