ราคาขายส่งพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 24 ก.ย. 2553

ข่าวทั่วไป กรมการค้าภายใน -- ศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 17:06:36 น.
(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
|--------------------------------------------------------------------------------
|                                          |    WHOLESALE PRICES : BANGKOK         |
|            สินค้า (COMMODITY)               |------------------------------------|
|                                          | หน่วย   | 23 ก.ย. 53       | 24 ก.ย. 53       |
|------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| ยางแผ่นดิบ ชั้น 3                              |  กก.    |   101.85      |   101.65      |
|  (ราคาเกษตรกรขายได้ จ.สงขลา)                  |        |             |             |
| ผลปาล์มทะลาย (คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17%)           |  กก.    | 5.20 - 5.35 | 5.20 - 5.35 |
| น้ำมันปาล์มดิบ (ราคาซื้อขายทั่วไปส่งมอบถึงผู้ซื้อ)      |         |             |             |
|   - เกรด A (น้ำมันจากเปลือก)                     |  กก.    |28.25 - 28.50|28.25 - 28.50|
| ข้าวโพด (Maize)                            |         |             |             |
|   ไซโล                                   |100 กก. |หยุดรับซื้อชั่วคราว|หยุดรับซื้อชั่วคราว|
|   โรงงานอาหารสัตว์                         |100 กก. |     903 - 905   |  903 - 905   |
| มันสำปะหลัง                                 |  กก.    | 3.00 - 3.20 | 3.00 - 3.20 |
|  (หัวมันสด เชื้อแป้ง 25% ณ โรงแป้ง จ.นครราชสีมา)|              |             |             |
| มันเส้น    (Tapioca Chips)                   |         |             |             |
|   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา                |100 กก. |     630 - 640   |  630 - 640   |
|   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี                  |100 กก. |     625 - 630   |  625 - 630   |
| แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ                      |        |             |             |
|   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล        |100 กก. | 1500 - 1530 | 1500 - 1530 |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super)         |100 กก. | 2000 - 2050 | 2000 - 2050 |
| ถั่วเขียวผิวมัน    (Mung Bean)                   |        |             |             |
|   - อย่างดี                                 |100 กก. | 5000 - 5500 | 5000 - 5500 |
|   - อย่างรอง                               |100 กก. | 4000 - 4500 | 4000 - 4500 |
| ถั่วดำ (Black Bean)                          |100 กก. | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 |
| เมล็ดถั่วเหลือง (Soybean)                        |        |             |             |
|   - เกรดผลิตอาหารสัตว์                         |  กก.    |18.00 - 18.50|18.00 - 18.50|
|   - เกรดสกัดน้ำมัน                             |  กก.    |14.90 - 15.10|14.90 - 15.10|
|กระสอบ                                    |        |             |             |
|   - ใหม่                                   |  ใบ    |43.00 - 44.00|43.00 - 44.00|
|   - ใช้แล้วไม่มีตรา                           |  ใบ    |20.00 - 22.00|20.00 - 22.00|
|   - ใช้แล้วมีตรา                             |  ใบ    |12.00 - 14.00|12.00 - 14.00|
|เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง)                     |  กก.    |     ไม่มีราคา  |    ไม่มีราคา  |
|ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 ลงมา กลิ่นเบอร์ 3            |  กก.    |     25.80      |    25.80      |
|กากถั่วเหลือง                                  |        |             |             |
|   - นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45                   |  กก.    |   ไม่มีราคา   |   ไม่มีราคา   |
|   - ผลิตในประเทศ(เมล็ดนำเข้า)                    |   กก.    |13.40 - 13.90|13.40 - 13.90|
|รำข้าวขาว (White Rice Bean)                  |100 กก. |     940 - 950   |  940 - 950   |
|รำข้าวสกัด (Refined Bran Cake)                |100 กก. |     770 - 780   |  770 - 780   |
|--------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ: ราคาปาล์มเป็นราคาจากการค้าภายในจังหวัด
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง