ข่าวอินโฟเควสท์
13:42 ประธานเฟดบอสตันเผยภาวะเศรษฐกิจสหรัฐขณะนี้เหมาะสม ยังไม่จำเป็นต้องลดดอกเบี้ย   นายเอริค โรเซนเกรน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาบอสตันเปิดเผยว…
12:39 ทำเนียบขาวเรียกประชุมผู้บริหารบริษัทผลิตชิป,ซอฟท์แวร์ คาดหารือเรื่อง"หัวเว่ย"วันจันทร์ที่จะถึงนี้   แหล่งข่าวเปิดเผยว่า นายลาร์รี คุดโลว์ ที่ปร…
11:28 สหรัฐเล็งส่งทหารไปซาอุดีอาระเบียหวังสกัดกั้นภัยคุกคามในตะวันออกกลาง   กองทัพสหรัฐเปิดเผยว่า กระทรวงกลาโหมเตรียมส่งบุคคลากรและทรัพยากรทางทหารไปย…
09:28 รมว.ต่างประเทศอังกฤษยืนยันอิหร่านยึดเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ   นายเจเรมี ฮันท์ รมว.ต่างประเทศของอังกฤษเปิดเผยว่า เอกอัคราชทูตของอังกฤษใ…
08:42 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 15.61 จุด หุ้นน้ำมัน,เหมืองบวก,เก็งเฟดลดดอกเบี้ยช่วยหนุนตลาด   ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ (19 ก.ค…

หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นชำระภาษี สำหรับปีงบการเงิน 2553

ข่าวเศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก -- จันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 14:26:40 น.

จากหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดให้ บริษัทที่จดทะเบียนกับสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (The Council for the Development of Cambodia: CDC) หรือกระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพกร มีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในปีซึ่งงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2553

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงตามตารางข้างล่างนี้
ลำดับที่ 1
ผู้ชำระภาษี - ผู้ชำระภาษีตามระบบ Real Regime ทุกราย
ข้อบังคับ - ยื่นชำระภาษีกำไร ซึ่งสิ้นสุดถึง  31 ธันวาคม 2553 และส่งเงินชำระภาษี (ถ้ามี)
กำหนดเวลา - 3 เดือนหลังจากสิ้นสุดปีภาษี เช่น  31 มีนาคม 2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - กรมสรรพกร, สรรพกรสาขากรุงพนมเปญ, หรือสาขาจังหวัด
ลำดับที่ 2
ผู้ชำระภาษี - ผู้ชำระภาษีตามระบบ Real Regime ทุกราย
ข้อบังคับ - ยื่นต่ออายุภาษีประกอบธุรกิจเฉพาะ (Patent Tax) และชำระภาษีประกอบธุรกิจเฉพาะ (Patent Tax)
กำหนดเวลา - 3 เดือนหลังจากสิ้นสุดปีปฏิทิน เช่น  31 มีนาคม 2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - กรมสรรพกร, สรรพกรสาขากรุงพนมเปญ, หรือสาขาจังหวัด
ลำดับที่ 3
ผู้ชำระภาษี - โครงการลงทุนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน
ข้อบังคับ - ยื่นขอใบรับรองการยินยอม
กำหนดเวลา - ต้องได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกัมพูชา (CIB) ของสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (CDC) ภายใน 31
มีนาคม 2554
ใบรับรองการยินยอมอาจกำหนดให้ยื่นต่อ GDT พร้อมกับแบบยื่นชำระภาษีกำไรประจำปี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (CDC)
ลำดับที่ 4
ผู้ชำระภาษี - ผู้ประกอบธุรกิจทุกราย
ข้อบังคับ - กรอกข้อมูลในแบบแถลงการณ์ การประกอบธุรกิจประจำปี 2553
กำหนดเวลา - ไม่ระบุ สามารถยื่นได้ภายใน 1 ปี หลังจากสิ้นปี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - กระทรวงพาณิชย์
ลำดับที่ 5
ผู้ชำระภาษี - ผู้ชำระภาษีซึ่งเป็นเจ้าของ ผู้ควบคุม หรือผู้ได้รับผลประโยชน์สุดท้ายจากทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ มูลค่าเกิน
กว่า 100 ล้านเรียล ทรัพย์สินรวมถึง ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ถนน ท่าอากาศยาน และท่าเรือ เป็นต้น
ข้อบังคับ   - จดทะเบียนทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้กับหน่วยงานภาษีท้องถิ่น ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
ยื่นชำระภาษีทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ และชำระภาษี
หมายเหตุ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภาษีอาจพิจารณาถึงภาษีอื่นๆ (เช่น ภาษีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  และภาษีการโอน
ทรัพย์สิน / ภาษีการจดทะเบียน) ซึ่งยังไม่ได้ชำระหรือต้องชำระของผู้ชำระภาษี
กำหนดเวลา - ต้องชำระภาษีภายในวันที่ 30 กันยายน ของแต่ละปี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สรรพกรสาขากรุงพนมเปญ, หรือสาขาจังหวัด
ลำดับที่ 6
ผู้ชำระภาษี - ผู้ชำระภาษีซึ่งเป็นเจ้าของเดิม หรือรายใหม่  ในที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ที่ได้รับการแสดงกรรมสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
จากหน่วยงานด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยงานท้องถิ่นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
ข้อบังคับ   - ยื่นชำระภาษีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  และชำระภาษี
หมายเหตุ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภาษีอาจพิจารณาถึงภาษีอื่นๆ (เช่น ภาษีทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ และภาษี
การโอนทรัพย์สิน) ซึ่งยังไม่ได้ชำระหรือต้องชำระของผู้ชำระภาษี และภาษีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ซึ่งไม่ได้
ชำระในปีก่อน
กำหนดเวลา - ต้องชำระภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สรรพกรสาขากรุงพนมเปญ, หรือสาขาจังหวัด
สคร.กรุงพนมเปญ
ที่มา: http://www.depthai.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง