ปริมาณการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง (รายปี) ปี 2555

ข่าวทั่วไป สำนักการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง -- อังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 15:50:30 น.
หน่วย: ล้านลิตร

น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าดและอากาศยาน น้ำมันดีเซล ก๊าซแอลพีจี (ล้าน ก.ก.) ยางมะตอย HIGH ก๊าซธรรมชาติ แอลเอ็นจี น้ำมันดิบ ปี พ.ศ. ออกเทน91 ออกเทน95 พื้นฐาน น้ำมันก๊าด เจพี1 เครื่องบิน หมุนเร็ว พื้นฐาน น้ำมันเตา รวมทั้งสิ้น โปรเพน บิวเทน แอลพีจี รวมแอลพีจี (ล้าน ก.ก) SULPHUR (ล้าน ลบฟ.) (ล้าน ลบฟ.) ทหาร DIESEL
2535 71 988 - - 679 6 4,295 - 3,175 9,214 - - - 2 31 - - - 16,148 2536 109 830 - - 648 7 5,383 - 3,350 10,327 - - - 6 38 - - - 18,794 2537 416 417 - - 519 6 4,781 - 3,524 9,663 - - - 50 56 - - - 21,636 2538 289 364 - - 186 6 5,816 - 3,746 10,407 - - - 13 149 - - - 26,558 2539 120 232 - - 66 6 5,134 - 2,747 8,305 - - - 14 215 - - - 36,844 2540 24 20 - 37 21 2 2,006 - 946 3,056 - - - 2 112 - - - 42,348 2541 19 11 - - - 2 716 - 661 1,409 - - - 2 1 - - - 39,446 2542 19 33 - - - 4 1,085 - 929 2,070 - - - - 1 - 1,076 - 40,535 2543 18 11 - - - 3 646 - 623 1,301 - - - 1 5 - 78,041 - 39,242 2544 144 - - - - 4 322 - - 470 - - - - 1 - 235,684 - 41,386 2545 217 7 - - 47 4 706 - - 981 - - - - 1 - 279,400 - 42,278 2546 139 - - 40 2 605 - 211 998 - - - - 1 - 310,168 - 45,025 2547 170 23 - - 47 2 713 - 753 1,709 - - - 3 1 - 329,416 - 50,621 2548 - - - - - 3 719 - 1,443 2,165 - - - - 17 - 374,595 - 48,033 2549 - - - - 30 4 365 - 1,105 1,504 - - - - 2 223 380,162 - 47,902 2550 135 27 14 - 39 4 191 - 536 946 - - - - 4 339 397,540 - 46,333 2551 - - 32 - 44 4 - 90 254 423 245 201 6 452 7.8 113 363,737 - 47,112 2552 14 - 81 - 8 2 - 385 83 574 364 389 - 753 17.3 12 349,315 - 46,608 2553 - - - - - 3 - 61 101 166 804 778 9 1,591 16.1 - 371,800 - 47,365 2554 18 - 16 - 8 3 - 56 332 433 722 690 24 1,437 14.4 - 361,474 35,682 46,090 2554 (6 เดือน) - - 10 - 8 1.4 - 33 101 153 337 318 24 679 10.5 - 180,754 10,157 23,078 2555 (6 เดือน) 8 - 103 - - 1 - 5 198 316 435 434 3 872 12.4 - 168,468 23,303 26,286
หมายเหตุ:
1.  การนำเข้าน้ำมันดิบไม่รวม  HIGH SULPHUR DIESEL
2.  ปี 2551  นำเข้า Propane, Butane เนื่องจากการผลิตแอลพีจีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ
3.  การนำเข้าเบนซินพื้นฐานเพื่อการผลิตแก๊สโซฮอล์
4.  อัตราการแปลงหน่วย
- แอลพีจี0.54 กก./ลิตร
- ยางมะตอย 1.02 กก./ลิตร
--สำนักการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง