คสช.มีมติขยายเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปอีก 3 เดือน พร้อมอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ

ข่าวทั่วไป 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 17:36 น. —สำนักโฆษก

วันนี้ (17 มิ.ย. 57) เวลา 15.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลโท อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธาน คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก พร้อมด้วย ร.อ.นายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฝ่ายพลเรือน ได้ร่วมกันแถลงข่าว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก ที่มา: http://www.thaigov.go.th

คสช.มีมติขยายเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปอีก 3 เดือน พร้อมอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ

พลโท อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธาน คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) กล่าวว่า การประชุม คตร.วันนี้ เป็นการติดตามตรวจสอบโครงการภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 28 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 เพื่อตรวจสอบถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่า และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ มีทั้งโครงการที่ คตร.เห็นชอบให้ดำเนินการต่อ และให้ทบทวนวงเงินงบประมาณ ทบทวนราคากลางให้เหมาะสม และจัดทำทีโออาร์ขึ้นมาใหม่ พร้อมทั้งพิจารณายกเลิกโครงการที่มีปัญหา จำนวน 2 โครงการ เป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน โดย โครงการทั้ง 28 โครงการ ทาง คตร.จะเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุป รายละเอียดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้

นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า คสช.มีมติอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 2 โครงการ คือ 1.โครงการช่วยเหลือการปลูกยางทั้งระบบ ซึ่งจากเดิมได้มีการดำเนินการมาแล้ว แต่การช่วยเหลือยังไม่เสร็จสิ้น วันนี้ คสช.ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณให้ดำเนินการช่วยเหลือการปลูกยางทั้งระบบจำนวนเงินงบประมาณ 6,600 ล้านบาท มีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 100,000 ราย และ 2.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นโครงการตกค้างในการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ปี 2555 และปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ประสบภัยทางธรรมชาติประมาณ 580,000 กว่าราย โดย คสช.ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณในการช่วยเหลือจำนวน 5,400 กว่าล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ซึ่ง หน.คสช.ได้เน้นย้ำให้เร่งจ่ายเงินแก่ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และคาดว่าภายใน 2 – 3 สัปดาห์จะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยทางธรรมชาติได้อย่างแน่นอน โดยผ่านขั้นตอนการทำงานที่โปร่งใส และมีการตรวจสอบจากภาคส่วน ต่าง ๆ

พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบกกล่าวว่า หน.คสช.ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย โดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือ พร้อมกันนี้ คสช.ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณจำนวน 322 ล้านบาท เพื่อสร้าง และซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 127 ล้านบาท เพื่อซ่อมแซมบูรณะวัด ที่พักสงฆ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ได้รับความเสียหาย

พร้อมกล่าวต่อไปว่า คสช.มีมติให้ขยายระยะเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี) ยกเว้นพื้นที่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ออกไปอีก 3 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 19 กันยายน 2557


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ