งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น ประจำปี 2557

ข่าวทั่วไป 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 17:04 น. —สำนักโฆษก

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม การกีฬาแห่งประเทศไทย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น ประจำปี 2557 เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ ซึ่งในปี 2557 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดงานประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 โดยได้มีพิธีมอบรางวัลแก่นักกีฬาและบุคลากรดีเด่นทางการกีฬา ดังนี้

นักกีฬาสมัครเล่น

     - นักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น ได้แก่ นายวุฒิชัย มาสุข (มวยสากล) และรองดีเด่น ได้แก่ นายญาณพล ลาภอาภารัตน์ (โบว์ลิ่ง) และ นายอดิศักดิ์ ไกรษร (ฟุตบอล)   - นักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวแทมมารีน ธนสุกาญจน์ (เทนนิส) และรองดีเด่น ได้แก่ นางสาวชนาธิป ซ้อนขำ (เทควันโด) และนางสาวอะแมนด้า เมียลเดรด คาร์ (จักรยาน)

นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่น

 • นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น ได้แก่ เด็กชายทัศพงศ์ แสงอุทัย (เจ็ตสกี) และรองดีเด่น ได้แก่ นายศักดิ์ดา มีบุญ (ยกน้ำหนัก) และนายสุธน แย้มพินิจ (เรือใบ)
 • นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาว สุกัญญา ศรีสุราช (ยกน้ำหนัก) และรองดีเด่น ได้แก่ นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทควันโด) และ นางสาวบุษบากร สุขพันธ์ (กอล์ฟ)

นักกีฬาอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายธงชัย ใจดี (กอล์ฟ) และรองดีเด่น ได้แก่ นายแสงสุรีย์ มูลศรี (วันเฮงไก่ย่างห้าดาวยิม) (มวยสากล)

นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ สิบโทปชัญญะ หลงชิน (ซูปเปอร์แบงค์ ม.รัตนบัณฑิต) และรองดีเด่น ได้แก่ นายเทวัญ แสงเงิน (พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์)

นักกีฬาพิการ

 • นักกีฬาพิการชายดีเด่น ได้แก่ นายเรวัตร์ ต๋านะ (กรีฑาวีลแชร์เรสซิ่ง) และรองดีเด่น ได้แก่ นายพัทธยา เทศทอง (บอคเซีย)
 • นักกีฬาพิการหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวสาคร ขันทะสิทธิ์ (วีลแชร์เทนนิส) และรองดีเด่น ได้แก่ นางสาววันดี กองม่วง (ยกน้ำหนัก)

รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น ประกอบด้วย

 • ผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ ร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (ฟุตบอล),
 • ผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศดีเด่น ได้แก่ Mr.Shawn Alan Ryan (โบว์ลิ่ง)
 • ผู้ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายอนุรักษ์ ศรีเกิด (ฟุตบอล)
 • ผู้ฝึกสอนนักกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่น ได้แก่ ร.ต.ต.ประเสริฐ ขุนอาวุธ (กรีฑา )
 • ผู้ฝึกสอนนักกีฬาคนพิการดีเด่น ได้แก่ นายอำไพ เสือเหลือง (กรีฑาวีลแชร์เรสซิ่ง)

รางวัลบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น ประกอบด้วย

 • ผู้บริหารดีเด่น ได้แก่ พลตรีจารึก อารีราชการัณย์
 • นักวิชาการดีเด่น ได้แก่ นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซ่ำ
 • ผู้จัดการทีมดีเด่น ได้แก่ นางนวลพรรณ ล่ำซ่ำ
 • ผู้ตัดสินดีเด่น ได้แก่ ร้อยเอกหญิงปวีณา ทองสุก

รางวัลชนิดกีฬาทีมดีเด่น ได้แก่ ฟุตบอลทีมชาย

ประเภทกีฬาทีมดีเด่น ได้แก่ กอล์ฟประเภททีมหญิง

สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น ได้แก่ สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาจังหวัดดีเด่น ได้แก่ สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ ในปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ครบรอบ 50 ปี จึงมีการมอบรางวัลพิเศษ สำหรับนักกีฬาที่ทรงคุณค่า เป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน มีผลงานในการแข่งขันดีเยี่ยม และทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

 • รางวัลนักกีฬาชายที่ทรงคุณค่า ได้แก่ ร้อยเอกสมจิตร จงจอหอ (มวยสากลสมัครเล่น)
 • รางวัลนักกีฬาหญิงที่ทรงคุณค่า ได้แก่ ร้อยเอกหญิงปวีณา ทองสุก (ยกน้ำหนัก)

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ