รมว.พม. ลงพื้นที่จับเข่าคุยตัวแทนชุมชนแฟลตดินแดง เน้นการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนแฟลตดินแดง

ข่าวทั่วไป Thursday August 27, 2015 15:02 —สำนักโฆษก

วันนี้ (๒๗ ส.ค. ๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนเมืองดินแดง เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ กรณีตัวแทนชุมชนแฟลตดินแดงยื่นข้อเสนอในการปรับแผนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนแฟลตดินแดง ณ สำนักงานการเคหะชุมชนดินแดง ๑ กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแฟลตดินแดงต่อการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงครั้งที่แล้ว ทำให้ได้รับทราบถึงปัญหาต่างๆ เช่น ประชาชนไม่เห็นด้วยกับแผนแม่บทของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เนื่องจากจะมีการปรับขนาดพื้นที่แต่ละห้องลดลงเหลือเพียง ๓๓ ตารางเมตร จากพื้นที่ในปัจจุบัน ๔๒ ตารางเมตร การปรับค่าเช่าห้องในอัตราที่สูงขึ้น และประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโครงการฯ ของการเคหะแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งตนได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะดังกล่าว และได้สั่งการให้การเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินการพิจารณาวิเคราะห์และหาข้อสรุปถึงแนวทางต่างๆ ที่จะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจในโครงการฯ โดยนำมาชี้แจงให้กับตัวแทนชุมชนแฟลตดินแดงในวันนี้

"การลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีการพูดคุยหารือในประเด็นสำคัญ ได้แก่ (ร่าง)รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาชุมชนเมืองดินแดง การตรวจสอบสภาพอาคารแฟลตดินแดงโดยวิศวกร การพิจารณาขนาดพื้นที่ห้อง การคิดค่าเช่ารายเดือน การจัดทำแผนฟื้นฟูเยียวยาและขั้นตอนปฏิบัติการย้ายที่พักอาศัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ได้มุ่งเน้นให้การเคหะแห่งชาติจัดระบบการบริการประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพและให้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแฟลตดินแดงมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฯ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวท้าย

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ