นายกรัฐมนตรีขอให้ข้าราชการตำรวจ ยึดมั่นในอุดมการณ์ มีคุณธรรม ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ

ข่าวทั่วไป Tuesday October 13, 2015 14:06 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยาเป็นประธานงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2558

วันนี้ (13 ต.ค. 58) เวลา 19.30 น. ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยาเป็นประธานงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2558 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนเหล่าทัพ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนเอกอัครราชทูตที่มีพำนักอยู่ในประเทศไทยเข้าร่วม

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงวัตถุประสงค์งานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2558 ว่าเพื่อแสดงความขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนและความร่วมมือที่ดีกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาโดยตลอด และหวังให้งานเลี้ยงในวันนี้สร้างโอกาสอันดีกระชับความเป็นมิตรไมตรีที่ดีระหว่างข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน รวมทั้งสร้างความสมัครสมานสามัคคี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วเป็นพลังสร้างสรรค์ในการพัฒนางานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ส่งผลให้ประชาชนได้รับความผาสุก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสังคมเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนสืบไป

ในโอกาส นายกรัฐมนตรีกล่าวอวยพรตอนหนึ่งว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีภารกิจสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม และการธำรงความยุติธรรมในด้านต่าง ๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ข้าราชการตำรวจทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความทุ่มเท เสียสละ อดทน สร้างความน่าเชื่อถือไว้วางใจ เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงได้ในทุกโอกาส จึงขอชื่นชมและขอขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกท่าน

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันสังคมโลกไร้พรมแดนและมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ทำให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อน การป้องกันและการแก้ไขต้องอาศัยทั้งประสบการณ์และความรู้ที่หลากหลาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงต้องมีมาตรการเตรียมความพร้อมให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการทำงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการป้องกัน การปราบปราม และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ให้ประสบผลสำเร็จเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างยั่งยืน จึงขอให้ข้าราชการตำรวจทุกท่าน ยึดมั่นในอุดมการณ์ มีคุณธรรม ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ให้เกิดผลลัพธ์สุดท้ายคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้สมกับความไว้วางใจ ด้วยเกียรติยศศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ชวนเชิญผู้ร่วมงานดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก่อนร่วมงานเลี้ยง และพบปะพูดคุยผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเอง

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ