รมต. นร. ออมสิน ย้ำ สคบ. เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค

ข่าวทั่วไป Friday January 13, 2017 15:00 —สำนักโฆษก

รมต. นร. ออมสิน ย้ำ สคบ. เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค

วันนี้ (13 มกราคม 2560) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้ง 1/2560 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ ได้แถลงผลการประชุมฯ ว่า

ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้มีการกำหนดนโยบายสำคัญที่เน้นการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกร่วมกับสภาหอการค้าไทย เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิที่มีของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เช่น สิทธิของผู้บริโภค ขั้นตอนต่าง ๆ ในการร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม รวมถึงการสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการได้เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานของคุณภาพสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคควรได้รับตามกฎหมาย โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสภาหอการค้าไทย จะเร่งรัดการดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ดังกล่าว ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งหมดนี้จะเป็นการป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนให้กับผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืนต่อไป

--------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ