นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 สั่งการให้พัฒนาพืชสมุนไพรใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวทั่วไป Friday June 30, 2017 15:23 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 สั่งการให้พัฒนาพืชสมุนไพรใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (30 มิถุนายน 2560) เวลา 14.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการด้านสมุนไพรไทยของประเทศมีความต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ทั้งนี้ ก่อนการประชุมฯ นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการสมุนไพรไทยจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยได้สั่งการให้พัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถ ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย นำสมุนไพรจากในป่ามาใช้ประโยชน์ กำหนดพื้นที่ในการปลูกสมุนไพรให้เหมาะสม รวมทั้งให้ควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เร่งนำผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องต่อไป

โดยที่ประชุมรับทราบภาพรวมแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับทที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 และรับทราบรายงานความก้าวหน้าแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจและโครงการเมืองสมุนไพรกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 พร้อมรับทราบรายงานความก้าวหน้า (ร่าง) พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ