รัฐบาลปฏิเสธสั่งรื้อถอนทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจของคณะสงฆ์ที่อยากเห็นความถูกต้องเหมาะสมตามหลักธรรมคำสอนและพระวินัย เชื่อชาวพุทธส่วนใหญ่เข้าใจและยอมรับได้

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- อังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 16:20:01 น.

รัฐบาลปฏิเสธสั่งรื้อถอนทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจของคณะสงฆ์ที่อยากเห็นความถูกต้องเหมาะสมตามหลักธรรมคำสอนและพระวินัย เชื่อชาวพุทธส่วนใหญ่เข้าใจและยอมรับได้

วันนี้ (22 ต.ค. 60) พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวที่มีการส่งต่อกันในสื่อออนไลน์ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งให้รื้อถอนทุบทำลายรูปปั้น องค์เทพ หรือสิ่งที่เป็นความเชื่อของกลุ่มบุคคลบางกลุ่มซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักทางศาสนา ออกจากวัดทุกวัด ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะความจริงคือการดำเนินงานภายในของคณะสงฆ์ที่ได้พิจารณาแล้วว่าสิ่งใดถูกต้องเหมาะสม

“นายกฯ ได้รับทราบข้อมูลว่า มหาเถรสมาคมได้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะทุกเขตในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ เรื่อง ห้ามติดแผ่นป้ายโฆษณาพระพุทธรูป พระเครื่อง วัตถุมงคล และเทวรูปในที่ต่าง ๆ โดยให้เหตุผลว่า ปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลใช้ความเชื่อทางศาสนาไปแสวงหาผลประโยชน์ด้วยการโฆษณาสรรพคุณพระบูชาและวัตถุมงคล มีการอ้างที่มาของวัสดุที่ใช้สร้างพระบูชา วัตถุมงคล เทวรูป และอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่าง ๆ โดยไม่คำนึงถึงหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา จึงขอให้เจ้าคณะทุกเขตสอดส่องดูแลการโฆษณาจัดสร้างพระบูชา วัตถุมงคล และเทวรูปอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการเผยแผ่ธรรมะอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ พระอุโบสถหรืออุโบสถนั้นเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมตามพระวินัย ดังนั้น วัดทุกวัดจึงไม่ควรจำหน่ายพระบูชา วัตถุมงคล และเทวรูปต่าง ๆ ภายในและบริเวณพระอุโบสถหรืออุโบสถ”

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า กรณีดังกล่าวถือเป็นดุลพินิจของคณะสงฆ์ที่ต้องการเห็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักธรรมคำสอนและพระวินัยเกิดขึ้น โดยแต่ละวัดจะพิจารณารื้อถอน ทุบทำลายรูปปั้นหรือเทวรูปที่อยู่ภายในวัด รวมทั้งงดจำหน่ายพระบูชาและวัตถุมงคลเอง ส่วนทางด้านของพุทธศาสนิกชนนั้นเชื่อว่าส่วนใหญ่มีความเข้าใจและยอมรับได้ เนื่องจากอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของวงการพระพุทธศาสนาในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน


กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง