นรม.และภริยาร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพบก ปี 2561

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- จันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 16:25:59 น.
นรม. กล่าวสุนทรพจน์ว่ากองทัพเป็นหน่วยงานความมั่นคงของชาติที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาเอกราชและความสงบเรียบร้อยของประเทศ

วันนี้ (21 มกราคม 2560) เวลา 19.00 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยา ร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันกองทัพบก ปี 2561 โดยมี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบกและภริยา พลเอก สลิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบกและภริยา พลเอก วีรชัย อินทุโศภน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้ช่วยบัญชาการทหารบกและภริยา และพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบกและภริยา ให้การต้อนรับ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและผู้บัญชาการทหารบก ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานได้ชมการแสดงดนตรี โดยวงดุริยางค์ทหารบก

พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคล (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวเนื่องในวันกองทัพบก

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์เพื่อเป็นเกียรติเนื่องในวันกองทัพบกว่ากองทัพเป็นหน่วยงานความมั่นคงของชาติที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาเอกราชและความสงบเรียบร้อยของประเทศ พร้อมทั้งมีภารกิจสำคัญในการรักษาความปลอดภัยเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ อีกทั้งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาและโครงการจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ” แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พร้อมกันนี้ กองทัพบกยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานของรัฐบาล ด้านความมั่นคงความสามัคคีปรองดองด้วยความเสียสละและด้วยความกล้าหาญ พร้อมมีความอดทนเป็นอย่างยิ่งจนเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและผู้บัญชาการทหารบก รวมทั้งผู้ร่วมงานได้ชมการแสดงสื่อผสมชุด “smart man smart soldier” และการแสดงดนตรี โดยวงดุริยางค์ทหารบก ตามลำดับ


กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง