นายกฯ ให้กำลังใจเกษตรกร ขอให้มีพลังกายและใจที่เข้มแข็ง พืชพันธุ์เจริญงอกงาม

ข่าวทั่วไป 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 15:32 น. —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรี ให้กำลังใจเกษตรกร ขอให้มีพลังกายและใจที่เข้มแข็ง พืชพันธุ์เจริญงอกงาม ย้ำรัฐห่วงใย พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

วันนี้ (14 พ.ค.61) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ กำลังใจแก่พี่น้องเกษตรกร เนื่องในวันพืชมงคล ซึ่งในวันนี้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญหรือเป็นอาณัติสัญญาณว่าฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกเริ่มขึ้นแล้ว

"นายกฯ กล่าวว่า เกษตรกรถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาอย่างยาวนาน จึงขอให้ทุกคนมีพลังกายและใจที่เข้มแข็ง พืชพันธุ์ที่เพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี พร้อมทั้งประสบความสุขและเจริญก้าวหน้าต่อไป"

นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและขจัดความยากจนให้หมดสิ้นไป โดยออกมาตรการต่าง ๆ ที่จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์

สำหรับมาตรการที่สำคัญ เช่น ปฏิรูปภาคการเกษตร 149 ล้านไร่ พัฒนาเกษตรกร 6 ล้านครัวเรือน สนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนปัจจัยการผลิตทั้งเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ประกันภัยข้าวนาปี จัดทำแผนที่เกษตร จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อำเภอละ 1 ศูนย์ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ สร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อประโยชน์ในการทำการเกษตร เป็นต้น

"นายกฯ เน้นย้ำว่า รัฐบาลยังได้ออกมาตรการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยเลื่อนปฏิทินการเพาะปลูกเร็วขึ้น 1 เดือน และใช้พื้นที่ 12 ทุ่งลุ่มเจ้าพระยา เป็นแก้มลิงธรรมชาติสำหรับพักชะลอน้ำรองรับน้ำหลากหลังเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จช่วงเดือนก.ย. ทำให้ผลผลิตเสียหายน้อยลง และก่อให้เกิดอาชีพประมง สร้างรายได้เสริม และช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ตัดวงจรการเกิดโรคพืชและแมลงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี"

———————

สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ