รอง นรม.พล อ. ประวิตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ครั้งที่ 5/2561

ข่าวทั่วไป Thursday June 14, 2018 14:53 —สำนักโฆษก

รอง นรม.พล อ. ประวิตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ครั้งที่ 5/2561โดยที่ประชุม กกท. มีมติเห็นชอบให้นายก้องศักด ยอดมณี ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

วันนี้ (14 มิ.ย. 2561) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ประจำปีพ.ศ. 2565 ส่วนจังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ประจำปีพ.ศ. 2563 และจังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปีพ.ศ. 2564 ตามลำดับ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายในจังหวัด ซึ่งจะเป็นการยกระดับการแข่งขันกีฬาดังกล่าวให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล และที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำมติทั้ง 3 ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ นายก้องศักด ยอดมณี ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการเรื่องการแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังและนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

..........................................................................................................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ